Fusie Wijchen-Druten gaat niet door

Foto: Gemeente Wijchen / Bewerking: wijchen.nieuws.nl

De voorgenomen fusie van de gemeenten Wijchen en Druten gaat niet door. De grootste groep inwoners is geen voorstander van een samenvoeging. De colleges van B&W in beide gemeenten adviseren beide gemeenteraden  daarom om niet door te gaan met een gemeentelijke herindeling. Beide colleges baseren hun advies op de resultaten van het uitgevoerde draagvlakonderzoek.

Colleges en de gemeenteraden van Druten en Wijchen zijn gisteren (dinsdag 10 november) geïnformeerd over de resultaten van het draagvlakonderzoek. Het onderzoek is dit najaar uitgevoerd op verzoek van de beide gemeenteraden. In het onderzoek werd niet alleen gevraagd naar de mening van inwoners over een eventuele fusie, ook is gevraagd naar de wensen en zorgen van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties over de toekomst van hun gemeente.

Resultaten onderzoek

Uit het draagvlakonderzoek blijkt dat er duidelijk overeenkomsten zijn in de mening over of een fusie een goed plan is. Zowel in Wijchen als in Druten is de grootste groep inwoners geen voorstander van een fusie. Een kleinere groep is wel voorstander, of vindt het acceptabel onder voorwaarden. Tegenstanders van een fusie maken zich bijvoorbeeld zorgen over het verslechteren van voorzieningen of het verminderen van gemeentelijke dienstverlening. Bij ondernemers en maatschappelijke organisaties is de groep voorstanders en voorstanders onder voorwaarden groter dan de groep tegenstanders.

Onvoldoende geïnformeerd

Het onderzoek laat daarnaast zien dat in de wensen voor de toekomst veel overeenkomstige belangen zijn in Druten en Wijchen. Zo worden als belangrijkste voorzieningen in beide gemeenten medische zorg, winkels voor dagelijkse boodschappen en horeca genoemd. In dienstverlening vinden inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties deskundige medewerkers, nabijheid van gemeentehuis en digitale dienstverlening het belangrijkste. Ook op het terrein van zorg en welzijn delen de gemeenten dezelfde top drie. Het belangrijkste vinden mensen de toekomstige zorg voor ouderen, gevolgd door preventie en samenwerken tussen verschillende hulpverleners.

Verder blijkt uit het onderzoek dat inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties vinden dat het proces te snel gaat. Veel inwoners voelen zich daarnaast onvoldoende geïnformeerd.

Advies college

Op basis van de resultaten uit het draagvlakonderzoek zien de colleges in Wijchen en Druten geen andere mogelijkheid dan gemeenteraden te adviseren om niet door te gaan met een fusie. Op 1 december besluiten de gemeenteraden over een mogelijke fusie. Op 17 november krijgen zij een toelichting hierop van onderzoeksbureau Berenschot. Deze openbare bijeenkomst is te volgen via een livestream.

De colleges van B&W in zowel Wijchen als Druten gaan met hun gemeenteraden in gesprek over hoe zij het beste gehoor kunnen geven aan de wensen en zorgen die uit het onderzoek naar voren komen.

Onderzoeksrapport

Meer informatie over een eventuele fusie en het onderzoeksrapport van bureau Berenschot zijn te vinden op de website van de gemeente.

Reacties