Wijchen vaccinatielocatie voor Gelderland-Zuid

Foto: LuAnn Hunt via Pixabay

Een leegstaande bedrijfshal aan de Havenweg in Wijchen is een van de drie locaties in Gelderland waar vanaf 18 januari wordt gevaccineerd tegen het coronavirus. Deze locatie is bedoeld voor Gelderland-Zuid. In totaal wordt er vanaf die datum op 25 locaties in Nederland gevaccineerd.

Oude foto van de bedrijfshal aan de Havenweg Wijchen. Foto: Google Streetview

Bij het kiezen van de locatie op Bijsterhuizen heeft de gemeente geen rol gespeeld. Burgemeester Marijke van Beek geeft dan ook aan een beetje verrast te zijn dat Wijchen gekozen is als vaccinatielocatie. “Er zijn maar 3 locaties in Gelderland. De GGD heeft deze keuze gemaakt en daarbij gekeken naar plaatsen die makkelijk bereikbaar zijn voor mensen die mobiel zijn en locaties die ook voor langere tijd gebruikt kunnen worden. We gaan nu in samenspraak met onder meer de GGD, de minister en de regio er vorm en inhoud aan geven.”

Extra medewerkers

De andere 2 locaties in Gelderland zijn sporthal Mheenpark in Apeldoorn en sportcentrum Papendal in Arnhem. Per veiligheidsregio is er één centrale plek waar het vaccins worden toegediend. Dat is nodig omdat het vaccin van BioNTech/Pfizer op zeer lage temperatuur moet worden bewaard. Dat hoeft dus maar op één locatie te gebeuren.

Op 8 januari starten GGD’en met het vaccineren van de eerste zorgmedewerkers van verpleeghuizen. Op maandag 18 januari wordt er op alle locaties gevaccineerd. Om te zorgen dat het vaccineren op goede wijze verloopt, zijn voor Gelderland-Zuid 100 extra medewerkers aangenomen.

Thuiswonende ouderen

De eerste groepen die in aanmerking komen voor een vaccinatie zijn tot nu toe medewerkers van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning. Het kabinet denk erover om voor de eerste vaccinaties naast het personeel van verpleeghuizen ook thuiswonende ouderen uit te nodigen.

De medewerkers worden vanaf 4 januari via hun werkgever uitgenodigd. Wie een uitnodiging ontvangt, kan telefonisch een afspraak maken. In een later stadium kan dat ook digitaal.

Zorgmedewerkers kunnen zelf kiezen bij welke van de 25 GGD-locaties zij een vaccinatie willen krijgen. De vaccinatie met het vaccin van BioNTech/Pfizer bestaat uit 2 prikken. Tussen de 2 inentingen zit 3 weken. Uiteindelijk komt iedereen aan de beurt.

Volgorde vaccinatiedoelgroepen

Het ministerie van VWS heeft de volgende volgorde van vaccinatiedoelgroepen bepaald:

  1. zorgmedewerkers in verpleeghuizen, gehandicaptenzorg en wijkverpleging;
  2. bewoners van verpleeghuizen en andere instellingen;
  3. 60-plussers met en zonder een medische indicatie (van oud naar jong);
  4. mensen tot 60 jaar met een medische indicatie;
  5. zorgmedewerkers die werken met mensen met een medische indicatie;
  6. zorgmedewerkers die in direct contact met coronapatiënten werken;
  7. overige zorgmedewerkers;
  8. iedereen tussen de 18 en 60 jaar.

 

Reacties