Vaker trouwen en meer activiteiten op Kasteel Hernen

Kasteel Hernen
Foto: CIZO Communicatie

Er gaan meer activiteiten plaatsvinden op Kasteel Hernen. Het Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) heeft hiertoe een verzoek aan de gemeente gedaan. Het gaat met name om het verzoek om het kasteel vast als trouwlocatie te mogen gebruiken en er een aantal keren per jaar grote evenementen te houden.

De uitbreiding van activiteiten is volgens GLK nodig om het kasteel duurzaam in stand te kunnen houden. Momenteel vinden er al trouwerijen en evenementen plaats (zoals de Hernense stratenmarkt en de plantjesmarkt). Voor al deze activiteiten worden momenteel losse omgevingsvergunningen verleend omdat dat volgens het huidige bestemmingsplan niet mag. GLK wil graag het kasteel als trouwlocatie gebruiken met een maximum van 18 keer per jaar (met uitbreiding naar 24) en het gebruik van het kasteel als evenementenlocatie tot een maximum van 6 keer per jaar. Eerder al gaf het college toestemming om het aantal parkeerplaatsen uit te breiden van 28 naar 90.

Ontwerpbestemmingsplan

Na het verzoek van GLK in 2019 is het plan verder uitgewerkt in een ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende onderzoeken. Het college van burgemeester en wethouders is akkoord met het ontwerpbestemmingsplan en gaat dit gedurende 6 weken ter inzage leggen. Het definitieve bestemmingsplan krijgt de gemeenteraad aangeboden ter besluitvorming. Tegen het raadsbesluit is gedurende een termijn van 6 weken beroep mogelijk. Na de afhandeling van dit beroep, wordt het plan onherroepelijk.

Historie

Kasteel Hernen is waarschijnlijk rond 1350 ontstaan en bestond toen slechts uit een woontoren (donjon). Later is het herhaaldelijk uitgebreid, waarbij de vroegere binnenplaats steeds meer werd volgebouwd. De woontoren is in de 18e eeuw ingestort. Het kasteel is sinds de 17e eeuw niet meer bewoond en is ook nooit belegerd geweest. Mede daardoor is er weinig aan verbouwd en is het goed bewaard gebleven. Het beschikt als enige kasteel in Nederland over overdekte weergangen (hou­ten of ste­nen gangen of om­loop, bo­ven aan de bui­ten­zij­de van ves­ting­mu­ren, be­schermd door kan­te­len).

In 1883 werd het gekocht door de familie Den Tex. Een dochter schonk het kasteel in april 1940 aan de Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen die speciaal hiervoor werd opgericht. In 1968 werd onder andere op dit kasteel de televisieserie Floris opgenomen.

Een oude prent van Kasteel Hernen, met rechts de donjon (woontoren)

Reacties