Coronasteun huishoudens met terugval inkomen

Foto: João Geraldo Borges Júnior/Pixabay

Wijchense huishoudens die als gevolg van het coronavirus te maken hebben met een terugval in hun inkomen, kunnen binnenkort een aanvraag indienen voor de zogenoemde TONK-regeling. Met een tegemoetkoming van gemiddeld 250 euro per huishouden per maand kunnen bijna 300 huishoudens worden geholpen.

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld om een terugval in inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De ondersteuning geldt van 1 januari tot 30 juni 2021. De gemeenten voeren de regeling uit en kunnen de TONK met terugwerkende kracht toekennen. De tegemoetkoming is bedoeld voor huishoudens die als gevolg van het coronavirus te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, die daardoor noodzakelijke kosten, zoals woonlasten, niet meer kunnen betalen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende uitkomst bieden.

250 euro

De rijksoverheid heeft in totaal 65 miljoen euro voor het eerste kwartaal van dit jaar beschikbaar gesteld voor uitvoering van de TONK. Voor het tweede kwartaal is opnieuw 65 miljoen euro beschikbaar. De minister heeft in een brief van 25 februari aan de gemeenten laten weten dat de regeling ruimhartig door gemeenten moet worden toegepast.

Het landelijk budget is doorgerekend naar Wijchen en bedraagt 248.878 euro per kwartaal. Het totale budget voor het eerste half jaar inclusief uitvoeringskosten (ongeveer 10 tot 15 procent van het budget) bedraagt daarmee bijna een half miljoen. Met dat bedrag kunnen, met een tegemoetkoming van gemiddeld 250 euro per huishouden per maand (1500 euro voor een half jaar) 282 aanvragen gehonoreerd worden. TONK is een zogenoemde openeinderegeling: bij meer dan 282 toekenningen moet de gemeente zelf bijleggen.

Aanvraag

Vanaf het moment dat de aanvraag kan worden ingediend loopt de TONK nog tot 1 juli 2021. De aanvragen worden vooraf beoordeeld op basis van inkomen en vermogen. Na de toekenning wordt wel gekeken of het inkomen niet is gewijzigd. Concreet betekent dit dat achteraf de rechtmatigheid van de verstrekkingen in het geding kan zijn.

 

 

 

Reacties