Gemeenteraad vergadert vanavond weer digitaal

Foto: CIZO Communicatie Wijchen

Op deze site is vanavond vanaf 20.00 uur via een livestream de raadsvergadering te volgen.

Op de agenda van de digitale raadsvergadering staan onder meer Wighenerhorst en de Regionale Energie Strategie 1.0. Tevens worden door het college de vragen beantwoord die zijn gesteld door Kernachtig Wijchen over de priklocatie in Wijchen en vragen van D66 over informatiebeveiliging en privacy.

Agenda

 1. Opening
  spreektijd vergadering: 3 minuten per fractie vragenhalfuurtje; 6 minuten per fractie (1e termijn) en 10 minuten voor het college
 2. Vragenhalfuurtje
 3. Vaststellen agenda
 4. Vaststellen verslag van de openbare raadsvergadering van 25 maart 2021
 5. Afdoening ingekomen stukken
 6. Mededelingen
 7. Mededelingen in relatie tot de coronapandemie
 8. 60504 Benoemen commissielid de heer D. Herms benoemen
 9. 60505 Benoemen commissielid de heer T. Haerkens benoemen
 10. 53130 Wighenerhorst Advies en Voortgang proces Vitaliteitsmanager bespreken
 11. 47504 Definitief bod Regionale Energie Strategie Arnhem Nijmegen 1.0 bespreken
 12. Sluiting

Zie ook:
Gelderland: bonus voor ouderen die willen verhuizen

Reacties

Cookieinstellingen