Contouren pumptrackbaan langzaam zichtbaar

Foto: CIZO Communicatie

De contouren van de pumptrackbaan aan De Beemd in Wijchen krijgen langzaam vorm. Het initiatief voor de baan, een kruising tussen een BMX-baan en een skatepark, komt van Olaf van Kolck en FCV (fietscrossvereniging) Wycross).

Een pumptrack is een aaneengesloten circuit met bulten en kombochten, die elkaar ritmisch opvolgen. Het is geschikt voor crossfietsen (BMX), mountainbikes, stuntstepjes, loopfietsen, inline skates, longboards en skateboards.

Voorbeeld van een pumptrackbaan. Foto: pumptrackinfo.nl

Het benodigde budget voor de aanleg van de baan in Wijchen-West hebben de initiatiefnemers zelf bij elkaar gekregen via fondsen, het lokaal sportakkoord en provinciale en gemeentelijke subsidie. Daarnaast is budget nodig om de baan mogelijk te maken, zoals rooikosten struiken, egaliseren en verwerken van het terrein, ontgraven en verwerken van de fundering.

WK BMX

Eind april besloot het college van burgemeester en wethouders in te stemmen met de aanleg van de pumptrackbaan waarbij de gemeente optreedt als bouwheer. De baan wordt zo dicht mogelijk tegen het bestaande fietspad/weg aangelegd; hierdoor komt er een goed toegankelijke pumptrackbaan aan de rand van de nieuwe wijk Wijchen-West.

Foto: Google Maps

Een voorwaarde van de provinciale subsidie en het Papendal Pumptrack Fonds is dat de pumptrackbaan begin juli gerealiseerd is in verband met het WK BMX van 14 tot 22 augustus op Papendal. Lukt dit niet dan vervalt de provinciale subsidie.

Onderhoud

De totale kosten voor aanleg van de pumptrackbaan bedragen 103.000 euro, waarvan 75.000 directe aanlegkosten zijn. In 2020 hebben de initiatiefnemers een bedrag van 40.000 euro bij elkaar gehaald. Het restant vraagt de gemeente aan via de Perspectiefnota en schrijft dat in 18 jaar af. Deze afschrijvingstermijn is gelijk aan de termijn voor grote speeltoestellen/ speelvoorzieningen. Dit leidt tot kapitaalslasten van 3.500 euro per jaar vanaf 2022. Het jaarlijks onderhoud op de baan bedraagt 5.000 euro.

 

Reacties

Cookieinstellingen