In derde fase Huurlingsedam 50 sociale huurwoningen

Foto: KuiperCompagnons

Fase 3 van de Huurlingsedam voorziet onder meer in de bouw van 50 sociale huurwoningen. In totaal worden in de derde fase van het nieuwbouwproject 250 woningen gebouwd voor starters, senioren, gezinnen en kleine huishoudens. Talis verhuurt de sociale huurwoningen vanaf eind 2023 met een huurprijs van zo’n 630 euro per maand.

De 250 gevarieerde eengezinswoningen bestaan uit rijwoningen en twee-onder-een-kapwoningen.

Huurwoningen

De 50 sociale huurwoningen zijn geschikt voor een- en tweepersoonshuishoudens, startende gezinnen en eenoudergezinnen. Het gaat om woningen met twee lagen en een kap met een woonoppervlakte van circa 90 vierkante meter. Ze hebben een achtertuin van ongeveer 10 meter diep. Er zijn twee slaapkamers en een zolder met een vaste trap.

‘Wij bouwen graag mee aan deze gemixte wijken waar iedereen zich thuis voelt en meetelt. Kansen om sociale huurwoningen te bouwen in Wijchen, moeten we benutten. Er is heel veel vraag,’ aldus Ronald Leushuis, bestuurder van Talis.

Doorbraakproject

De nieuwe woonwijk Huurlingsedam voorziet in de bouw van in totaal circa 1.100 woningen, verdeeld over meerdere fasen. De eerste fase is reeds gerealiseerd en de tweede fase is bijna afgerond. De Huurlingsedam is een van de twee versnellingslocaties van de gemeente Wijchen en door de provincie Gelderland aangewezen als “doorbraakproject” in het Actieplan Wonen. Dat wil zeggen dat deze projecten sneller worden uitgevoerd en voor 2025 gerealiseerd kunnen zijn. De komende 5 jaar gaat het om zo’n 50 projecten van minimaal 100 woningen, 10.000 woningen in totaal.

Particulier initiatief

In het ontwerpbestemmingsplan, dat binnenkort ter inzage komt te liggen, is de herontwikkeling van de Huurlingsedam 33 meegenomen. Dit betreft een particulier initiatief voor de sanering van een voormalige agrarische bedrijfslocatie en de bouw van 2 extra woningen.

De locatie aan de Huurlingsedam 78 (hoek Huurlingsedam/Marskramer) wordt ook meegenomen in de derde fase. Aanvankelijk was hier een supermarkt voorzien, maar dit bleek volgens het college van burgemeester en wethouders niet haalbaar. Lange tijd was dit een braakliggend terrein met bouwhekken eromheen. Door de plek nu mee te ontwikkelen wordt de wijk daar volgens B en W netjes afgerond, hetgeen de kwaliteit ten goede komt. De supervisie van Ashok Bhalotra (zie feitenkader) blijft ook voor de derde fase van toepassing.

Planning

De planning voor Huurlingsedam fase 3 ziet er als volgt uit:

  • september 2021 Ontwerp bestemmingsplan ter inzage
  • januari 2022 Start verkoop woningen fase 3
  • januari 2022 Vaststelling bestemmingsplan
  • juli 2022 Start bouwrijp maken
  • oktober 2022-2024 Bouwen en gefaseerd opleveren

FEITEN Ashok Bhalotra
Ashok Bhalotra. Foto: KuiperCompagnons
  • Ashok Bhalotra (Delhi, 1943) is een uit India afkomstige architect en stedenbouwkundige.
  • Sinds 1971 is hij verbonden aan KuiperCompagnons, een bureau voor ruimtelijke ordening, stedenbouw, architectuur en landschap in Rotterdam.
  • Hij is in Nederland bekend geworden door Kattenbroek, een woonwijk van ruim 5000 woningen in het noorden van Amersfoort.
  • Hij heeft onder andere de nieuwbouw op het universiteits – en ziekenhuisterrein Heyendaal in Nijmegen ontworpen.
  • De Huurlingsedam in Wijchen ontwierp hij met als thema ‘Dorps Wonen’.

 

 

 

 

Reacties

Cookieinstellingen