Fracties in gemeenteraad willen schonere woonwijken

Foto: Unsplash

Kernachtig Wijchen, VVD, PvdA en CDA willen 159.000 euro structureel in de gemeentelijke begroting opnemen voor het verbeteren van de openbare ruimte in diverse wijken en parken.

De openbare ruimte wordt momenteel onderhouden volgens beheerniveau C, dat in het verleden is afgesproken in het kader van bezuinigingen. Veel inwoners ervaren dat volgens de 4 fracties als onvoldoende.

Afvalbakken

Oorzaak van de mindere kwaliteit van de openbare ruimte is volgens Martijn Verharen van Kernachtig onder meer dat het aantal vierkante meters openbare ruimte sterk is toegenomen en die ruimte intensiever wordt gebruikt. De klachten van de inwoners betreffen onder meer de slechte kwaliteit van de grasvelden, zwerfvuil, dumpen van afval en overvolle afvalbakken.

Bij beheerniveau C is de inzet van vrijwilligers belangrijk om met name zwerfvuil op te ruimen. Maar dit blijkt in de praktijk onvoldoende te zijn om de kwaliteit op een hoger niveau te krijgen. Niveau B staat voor ‘normaal’, dat wil zeggen dat de openbare ruimte netjes, functioneel en veilig is en voldoende gebruiksgemak biedt.

Kernachtig Wijchen-raadslid Martijn Verharen. Foto: Kernachtig Wijchen

Minder onkruid

Verharen zal vandaag in de gemeenteraad namens Kernachtig Wijchen, VVD, PvdA en CDA een motie indienen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het kwaliteitsniveau in woonwijken te verhogen naar niveau B en een bedrag van 159.000 euro structureel op te nemen in de begroting.

Verharen: “De voorgestelde kwaliteitsverbetering naar niveau B geeft aan dat de kwaliteit dan voldoende is. We hebben het dan onder andere over het beter onderhouden van de plantsoenen, dus minder onkruid en zwerfvuil, en minder gaten en kuilen in gazons en speelvelden. Maar ook over de aanpak van het zwerfvuil bij hotspots zoals hangplekken, speeltuinen, schoolpleinen, skatebanen et cetera. Een andere belangrijke verbetering is het zoveel mogelijk voorkomen van volle afvalbakken.”

Gemeenteraadsvergadering

De gemeenteraadsvergadering begin vanmiddag om 16.00 uur in Zaal Verploegen en is live te volgen op wijchen.nieuws.nl.


FEITEN Beheerniveau gemeente Wijchen

  • Bij het beheer van de openbare ruimte in de gemeente Wijchen wordt onderscheid gemaakt in 3 beheercategorieën.
  • A – intensief beheerniveau, er is weinig op aan te merken, de buitenruimte wordt op een hoog niveau onderhouden
  • B – normaal beheerniveau, hier en daar kan een verstoring worden aangetroffen, de buitenruimte wordt op een doorsnede niveau onderhouden
  • C – extensief beheerniveau, er komen regelmatige slechte plekken voor, de buitenruimte wordt op een laag niveau onderhouden

Reacties

Cookieinstellingen