Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Foto:

Op woensdag 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In enkele stembureaus in Wijchen kan al op maandag 14 en dinsdag 15 maart worden gestemd. In de aanloop naar deze verkiezingen stelt wijchen.nieuws.nl de 7 lijsttrekkers van de deelnemende partijen 7 vragen. Elke dag dag leest u de antwoorden van een lijsttrekker.

 

1. Welke 3 thema’s zullen de komende jaren spelen in Wijchen?

1. “Wonen: iedereen is het erover eens dat er meer woningen moeten komen. Maar dan moeten dit wel woningen zijn die je ook zonder jubelton kunt kopen. Zo bevorderen wij de doorstroming en krijgt iedereen een gelijke kans op een woning.

2. Klimaat: de klimaatverandering raakt vooral de lage inkomens. De energiearmoede neemt dan ook toe. Daarom moeten we deze groep mensen financieel steunen.

3. Onderwijs: ieder kind verdient goed onderwijs. Peuteropvang is daar onderdeel van en moet bereikbaar zijn voor iedereen. Ook als je ouders geen betaald werk hebben. Daarnaast moet ondersteuning voor alle scholieren bereikbaar zijn ongeacht de financiële situatie van de opvoeders.”

 

2. Wat is bij de komende gemeenteraadsverkiezingen voor uw partij als thema de belangrijkste inzet?

“Wij gaan kansengelijkheid voor iedereen realiseren. Zodat iedereen de kans heeft op een woning, ook als je geen jubelton hebt. Dat de energietransitie niet alleen voordelen heeft voor de beter bedeelden. En dat onderwijs bereikbaar is voor iedereen.”

 

3. In 2020 is een fusie met de gemeente Druten niet doorgegaan omdat er bij de bevolking te weinig draagvlak voor was. Moet Wijchen in de komende jaren nieuwe pogingen voor een samengaan ondernemen en zo ja, met welke gemeente?

“De komende jaren zoeken we geen gemeente om mee samen te gaan. Het past Wijchen om zich bescheiden op te stellen na tweemaal een fusieproces afgebroken te hebben. Wel gaan we door met de bestaande regionale samenwerkingsbanden.”

 

Maikel Lukkezen. Foto: D66 Wijchen

4. Klimaatadaptatie en biodiversiteit zijn thema’s die steeds meer een rol spelen, ook politiek. Uw reactie op de stelling:

Natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen en inrichten wordt leidend voor alle vergunningen, transacties, en aanbestedingen binnen de gemeente.

“Wij moeten Wijchen beter doorgeven aan de volgende generatie. Zo zorgen wij ervoor dat ook onze kinderen een toekomst hebben in Wijchen. Daarom moet klimaatneutraal en circulair bouwen de norm worden en moet het bevorderen van biodiversiteit hoog op de agenda staan.”

 

5. Er is een kloof tussen de politiek en de burger. Zeker de landelijke politiek staat ver van de burger af. Maar ook op gemeentelijk niveau is dat merkbaar. Hoe wilt uw partij die kloof dichten?

“De tijd waar inspraakavonden goed bezocht werden is voorbij. We moeten daarom op zoek naar het alternatief hiervoor dat past bij de huidige tijd. Door middel van digitale burgerpanels brengen we de politiek naar de huiskamer en betrekken wij de inwoner voordat we concrete plannen maken voor windmolens of andere plannen die inwoners hard raken.”

 

6. Even wat persoonlijke vragen. Waarom wilt u lijsttrekker zijn van uw partij en wie is voor u als politicus een voorbeeld?

“Hebben je ouders veel geld? Dan krijg je meer kansen als iemand waarvan de ouders werkloos zijn. Ik kan niet uitleggen aan deze kinderen waarom wij ze als maatschappij minder kansen geven. Als lijsttrekker zal ik mezelf daarom de komende vier jaar volledig inzetten om iedereen dezelfde kansen te geven.

De manier hoe Sigrid Kaag haar zorgen uit over de polarisatie in Nederland en haar onvermoeide strijd voor verzoening zorgen ervoor dat zij voor mij een voorbeeld is.”

 

7. Tot slot: wat wilt u de kiezers nog meegeven voor de komende gemeenteraadsverkiezingen?

“Laat iedereen vrij, maar niemand vallen. Stem 14, 15 of 16 maart.”

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen