Bijna 6 miljoen extra subsidie nieuwbouw Wijchen-West

Foto: Pixabay

De gemeente Wijchen ontvangt 5,9 miljoen euro extra subsidie van de rijksoverheid en de provincie Gelderland voor het nieuwbouwproject Wijchen-West. Dit bedrag komt boven op de 4,5 miljoen euro die vorige maand is toegezegd voor het regionale fietsnetwerk door de nieuwbouwwijk.

Wethouder wonen en ruimtelijke ordening Geert Gerrits: “Fantastisch dat we nu ruim 10 miljoen aan subsidies kunnen inzetten voor onze nieuwe wijk. Die eerste schop in de grond komt hiermee een grote stap dichterbij!”

Versneld bouwen

De Woningbouwimpuls (WBI) van de rijksoverheid is een subsidie voor het versneld bouwen van betaalbare woningen. Uit deze subsidiepot krijgt de gemeente Wijchen 4,4 miljoen euro. De provincie draagt hier nog 1,5 miljoen euro aan bij. Dit maakt dat de gemeente in totaal 5,9 miljoen euro inclusief btw extra kan besteden voor het versneld bouwen van 1300 woningen in Wijchen-West.

Wethouder Geert Gerrits. Foto: Gemeente Wijchen

Regionale samenwerking

Wethouder Gerrits: “Voor dit nieuwbouwproject zijn in verhouding veel infrastructurele investeringen nodig. Dat komt door de ligging aan provinciale wegen met aansluitingen op de A326 en A50. Daarnaast wordt het gebied doorsneden door het spoor. Daarom zijn subsidies vanuit de rijksoverheid en provincie hard nodig om de nieuwbouwwijk te kunnen realiseren. De subsidieaanvraag is in nauwe samenwerking opgesteld met de regio en de provincie. Het is goed om te zien dat de regionale samenwerking rondom de Woondeal en de Groene Metropoolregio zijn vruchten afwerpt”.

Nieuwbouwproject

Er komen in Wijchen-West 1.300 nieuwe woningen voor starters, senioren, gezinnen en kleine huishoudens. Een groot deel van de woningen bestaat uit sociale huur of krijgt een koopprijs die lager ligt dan gemiddeld. Momenteel wordt gewerkt aan het stedenbouwkundig plan. Dat vormt de basis voor het bestemmingsplan.

 

Dossier: Wijchen-West

Reacties

Cookieinstellingen