Tennisclubs en gemeente Wijchen sparen samen voor renovatie en onderhoud tennisvelden

Foto: Gemeente Wijchen

Het in stand houden van de tennisparken in Wijchen voor de komende jaren is gewaarborgd met de opzet van het Renovatieplan Sportaccommodaties Tennis (RSA Tennis). De gemeente Wijchen en de tennisverenigingen in de gemeente hebben een overeenkomst ondertekend voor deelname van tennisverenigingen aan dit RSA Tennis. Namens de gemeente Wijchen ondertekende wethouder Loermans de overeenkomst.

De tennisverenigingen hebben steeds meer moeite om de tennisbanen geheel op eigen kracht te onderhouden en te renoveren. De gemeente biedt sinds 2012 een RSA voor andere sporten, namelijk voetbal, korfbal, hockey, atletiek en fietscross. We vinden tennis als sport gelijkwaardig aan deze sporten vanuit onze inzet op de breedtesport. Deze RSA Tennis heeft een vergelijkbare opzet en werkwijze als het bestaande RSA voor veldsporten. Met de RSA Tennis nemen we samen de verantwoordelijkheid voor onderhoud en renovatie en creëren we een reserve zodat we risico’s afdekken en tegenvallers voorkomen.

Het RSA Tennis regelt dat de tennisverenigingen*:

  • een eenmalige entreesom betalen zodat voor allen een gelijk vertrekpunt ontstaat;
  • hun tennisbanen periodiek laten keuren;
  • een onderhoudsovereenkomst sluiten met Stichting De Groene Grasvelden (SGG);
  • jaarlijks een bedrag in de RSA Reserve storten. Dat bedrag is 1/3e deel van de jaarlijks noodzakelijke voeding om alle tennisbanen in de toekomst te kunnen renoveren;
  • rekening houden met overcapaciteit van tennisbanen.

De gemeente:

  • subsidieert jaarlijks 56,5% van de onderhoudskosten van SGG voor de tennisparken;
  • stort jaarlijks een bedrag in de RSA Reserve zijnde 2/3e deel van het jaarbedrag;
  • herijkt het RSA Tennis elke drie jaar en controleert de voeding van de RSA Reserve;

De ingangsdatum van de RSA Tennis is met terugwerkende kracht per 1 januari 2019.

De gemeente draagt ieder jaar 19.000 euro bij aan onderhoud. Voor renovatie stort de gemeente ieder jaar € 30.000 euro in de RSA reserve. Gemeente Wijchen

* In Balgoij wordt een overeenkomst gesloten met het bestuur van het dorpshuis, de beheerder van de tennisbanen, bij afwezigheid van een tennisvereniging.

 

Reacties

article
91246
Tennisclubs en gemeente Wijchen sparen samen voor renovatie en onderhoud tennisvelden
Het in stand houden van de tennisparken in Wijchen voor de komende jaren is gewaarborgd
https://wijchen.nieuws.nl/sport/20190606/tennisclubs-en-gemeente-wijchen-sparen-samen-voor-renovatie-en-onderhoud-tennisvelden/
2019-06-06T17:08:01+01:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/379/2019/06/06170431/RSA-Tennis-00-e1559833544916.jpg
Sport