Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 5 – 28 januari 2015

Uw fiets bij het NS-station verwijderd?
Vanaf 2 februari begint de gemeente weer met het laten verwijderen van fietsen die langer dan 28 dagen op het NS-station staan gestald: de zogenaamde weesfietsen. Als u merkt dat uw fiets weg is, is het dus mogelijk dat kringloopwinkel Vraag en Aanbod deze fiets in opdracht van de gemeente heeft verwijderd. U kunt dit navragen door Vraag en Aanbod  te bellen via telefoonnummer is 024 663 48 83. U kunt bellen van dinsdag tot en met zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur.

Hoe werkt het?
Als uw fiets door Vraag en Aanbod is meegenomen, staat hij op de Kamerlingh Onnesstraat 8 in Wijchen. Op basis van de uiterlijke kenmerken of het framenummer kijken medewerkers van Vraag en Aanbod of uw fiets aanwezig is.  Om uw fiets vervolgens (gratis) op te kunnen halen, dient u een geldig legitimatiebewijs mee te nemen en het fietssleuteltje te tonen. Wanneer de fiets niet op slot stond, dient u op een andere wijze aan te tonen dat die fiets uw eigendom is. Bijvoorbeeld door een aankoopbewijs met voldoende kenmerken van de fiets erop te laten zien.

Fietsen die zijn aangemerkt als wrak worden twee weken bewaard. De overige fietsen dertien weken. Na die perioden verkoopt Vraag en Aanbod de fietsen.

Belastingaanslag van Munitax binnenkort in de bus
Eind januari ontvangen de meeste inwoners en ondernemers in de gemeente Wijchen de belastingaanslag. Dit jaar voor het eerst van Munitax, de nieuwe naam voor het gemeentelijk belastingkantoor. Elk jaar krijgt u een aanslagbiljet voor gemeentelijke belastingen. Heeft u bijvoorbeeld een eigen woning of  een bedrijfspand? Dan ziet u op het biljet de WOZ-waarde van uw pand. Dit is de waarde van uw pand op 1 januari 2014. Naast deze waarde vindt u op uw aanslag ook onroerende-zaakbelasting (OZB), rioolheffing, afvalstoffenheffing, reinigingsrecht of hondenbelasting. Ga voor meer informatie over de verschillende belastingen naar de website van Munitax. Op de achterkant van de aanslag leest u hoe het zit met kwijtschelding, betalen en bezwaar maken.

Vragen? Bel!
Heeft u vragen over uw WOZ-waarde of uw -aanslag? Bel ons dan. U heeft binnen 30 seconden iemand aan de lijn. De medewerkers van Munitax zitten elke werkdag tussen 8.30 en 12.30 uur voor u klaar via telefoonnummer 024 67 80 962. Veel zaken kunt u overigens ook eenvoudig online regelen via de website. Denk aan honden aan- of afmelden, bezwaar maken, kwijtschelding aanvragen of een incassomachtiging regelen. Ook vindt u eenvoudig uitgebreide informatie via de website www.munitax.nl. Meer informatie over bezwaar maken, opvragen taxatieverslag en kwijtschelding vindt u ook op www.wijchen.nl.

Praat mee over goed wonen met dementie
Wilt u als inwoner met dementie, als mantelzorger of als vrijwilliger met ons meepraten over het project ‘Goed wonen met dementie in de gemeente Wijchen’? Of heeft u ideeën hoe zaken beter geregeld kunnen worden? Kom dan op 24 februari naar het kasteel in Wijchen. U bent van harte welkom!

In december 2014 zijn we begonnen met het project ‘Goed wonen met dementie in de gemeente Wijchen’. In dit project werkt de gemeente samen met organisaties die zich bezig houden met wonen, welzijn en zorg in Wijchen. Wij organiseren een bijeenkomst voor mensen die met dementie te maken hebben in de thuissituatie. We willen graag van henzelf horen wat hun ervaringen zijn.

Tijdens de bijeenkomst willen wij informatie geven over het project ‘Goed wonen met dementie in de gemeente Wijchen’. Ook willen wij vertellen over onze wens om een klankbordgroep van ervaringsdeskundigen op te richten om onderdelen van het project te toetsen. Dit kan in een paar bijeenkomsten per jaar of door deelname aan een digitaal panel. Mensen kunnen zich hiervoor aanmelden tijdens de bijeenkomst of via [email protected] Maar wij horen vooral graag wat u wenst, opvalt en beter zou kunnen om goed te wonen met dementie in de gemeente Wijchen.

Waar en wanneer?
De bijeenkomst is 24 februari 2015 van 15.00 tot 17.00 uur in het kasteel in Wijchen. U bent vanaf 14.30 uur welkom. U kunt zich aanmelden bij Thea de Rooij via telefoonnummer 024 751 73 46 of 024 751 71 11. Of per e-mail via [email protected]

Verkiezingen provinciale staten en waterschap
Woensdag 18 maart 2015 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van Gelderland en de leden van het algemeen bestuur van het waterschap Rivierenland. Afhankelijk van uw nationaliteit kan het zijn dat u alleen een oproep ontvangt voor de waterschapsverkiezing. Bent u voor beide verkiezingen kiesgerechtigd dan ontvangt u twee stempassen. De stempassen ontvangt u uiterlijk 4 maart. Eén voor de provinciale statenverkiezing en één voor de waterschapsverkiezing. Wilt u voor beide verkiezingen u stem uitbrengen dan moet u beide stempassen meebrengen naar het stemlokaal.

In de gemeente Wijchen staat het u vrij om in elk willekeurig stemlokaal binnen de gemeente te gaan stemmen. Op de stempas staat wel een adres van een stemlokaal bij u in de buurt, maar u bent niet verplicht om daar te stemmen. Als het u beter past om in een ander stemlokaal te stemmen dan kan dat. Als u gaat stemmen dan moet u naast uw stempas(sen) ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Voor deze verkiezingen geldt dat het identiteitsdocument maximaal vijf jaar verlopen mag zijn. Als u zich niet kunt identificeren, mag u niet stemmen.

Als u voor beide verkiezingen komt stemmen dan ontvangt u voor iedere verkiezing een apart stembiljet.

Stemmen met stempas én identiteitsbewijs
Zonder een stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de stempas(sen) niet vergeet mee te nemen. Mocht u een stempas kwijtraken dan kunt u, uiterlijk dinsdag 17 maart 2015, tot 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen bij burgerzaken. Meer informatie vindt u op onze website.

Stemmen bij volmacht / iemand anders gaat voor u stemmen

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van de stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. Meer informatie vindt u op onze website.

Stemmen met een kiezerspas / u wilt gaan stemmen in een andere gemeente
Als u in een andere gemeente wilt stemmen, dan moet u een kiezerspas hebben. Zo’n kiezerspas kunt u verkrijgen door met de stempas naar het gemeentehuis te gaan. Daar wordt uw stempas ingenomen en ontvangt u een kiezerspas. Met een kiezerspas voor de provinciale staten kunt u dan gaan stemmen in elk willekeurig stemlokaal binnen de provincie Gelderland. Met een kiezerspas voor de waterschapsverkiezing kunt u gaan stemmen in een willekeurig stemlokaal binnen het Waterschap Rivierenland. Let op de grenzen van de provincie zijn niet dezelfde als van het waterschap. Meer informatie vindt u op www.wijchen.nl.

Overzicht bekendmakingen
Vanaf deze week geven wij op de gemeentepagina’s een overzicht van de publicaties. De volledige publicaties vindt u op www.officielebekendmakingen.nl. Hier leest u ook op welke wijze u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Ook kunt u hier een e-mail attendering instellen zodat u automatisch op de hoogte gehouden wordt van de publicaties in uw omgeving.

Heeft u geen internet dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. De stukken kunt u ook inzien aan de balie in het gemeentekantoor.

Beperkte doorgang tunnels Wijchen
De gemeente Wijchen onderzoekt de sterkte van verschillende tunnels en bruggen. Voor het onderzoek is het nodig om proefmonsters te nemen. Dat doen wij in de eerste week van februari. Als wij de monsters nemen, zijn de tunnels gedeeltelijk afgesloten. Er blijft een doorgang van minimaal één meter breed vrij. Maandag 2 februari nemen wij monsters in de tunnel bij de Veenhof. In de tunnel bij de Zuiderdreef nemen wij dinsdag 3 februari monsters. Woensdag 4 februari zijn wij aan het werk in de tunnel onder het spoor bij de Kraaijenberg.

Vergaderingen en bijeenkomsten
De commissies en de gemeenteraad van Wijchen vergaderen in het kasteel van Wijchen. Dit is de voorlopige planning voor de komende periode. Alle vergaderingen en bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur.

29 januari – Commissievergadering -3-

5 februari – Raadsvergadering

U kunt de volledige agenda vinden op de website van de gemeente (Uw gemeente \ de gemeenteraad \ vergaderingen \ Agenda’s en stukken vergaderingen). Heeft u geen internet dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. De stukken kunt u ook inzien aan de balie in het gemeentekantoor.

Publicaties
De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl. Hier leest u ook op welke wijze u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Ook kunt u hier een e-mail attendering instellen zodat u automatisch op de hoogte gehouden wordt van de publicaties in uw omgeving.

Heeft u geen internet dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. De stukken kunt u ook inzien aan de balie in het gemeentekantoor.

Algemene bekendmaking
Verleende Drank- en Horecavergunning

 • Markt 3

Verleende APV-vergunning

 • Collectevergunning ten behoeve van de Dierenambulance Nijmegen van 22 tot en met 28 februari 2015
 • Borreltent carnaval, Kasteellaan ongenummerd

Mededeling voorgenomen kap

 • Blauwe Hof t.h.v. 7111
 • Hoogmeer t.h.v. 1802

Ontvangen sloopmelding

 • Hoefsetuin 113, 114, 115, 116

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

 • Arendstraat 45

Verleende omgevingsvergunningen

 • Graafseweg 294
 • Heumenseweg 10
 • Mandenmaker 74
 • Saltshof 30-32
 • Saltshof 24-07

 

Reacties