Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 5 – 30 januari 2019

Foto: wijchen.nieuws.nl

Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap Rivierenland, Sjors Sportief en Sjors Creatief weer van start, Belastingaanslag 2019 betalen via i-DEAL en Collectieve festiviteiten.

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap Rivierenland
Op woensdag 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor de leden van Provinciale staten van Gelderland en de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Rivierenland. U kunt dan uw stem uitbrengen. Uiterlijk 6 maart 2019 krijgt u per post de stempassen. Eén voor de provinciale statenverkiezing en één voor de waterschapsverkiezing. Wilt u voor beide verkiezingen uw stem uitbrengen dan moet u beide stempassen meebrengen naar het stemlokaal. Afhankelijk van uw nationaliteit kan het zijn dat u alleen een oproep ontvangt voor de waterschapsverkiezing.
Wat moet u meenemen bij het stemmen?
Neem bij het stemmen uw stempas en een geldig identiteitsbewijs mee. Een legitimatiebewijs is een identiteitskaart, een paspoort of een rijbewijs. U bent verplicht dit bewijs te laten zien aan de voorzitter van het stembureau. Alleen voor het stemmen mag dit legitimatiebewijs maximaal 5 jaar verlopen zijn.
Bent u uw stempas kwijt?
Dan kunt u tot uiterlijk dinsdag 19 maart 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen bij het Huis van de gemeente, Kasteellaan 27. Schriftelijk of digitaal kan dit ook. Uiterlijk 14 maart moeten wij het digitale verzoek hebben. Schriftelijk mag het verzoek uiterlijk 15 maart binnen zijn. Op www.wijchen.nl/verkiezingen vindt u het formulier. Vindt u uw “oude” stempas nog terug? Dan kunt u daar niet mee stemmen. U kunt alleen stemmen met de nieuwe stempas.
Waar kunt u stemmen?
Op uw stempas staat het adres van een stemlokaal bij u in de buurt. U bent niet verplicht om daar te stemmen. U kunt in elk stemlokaal in de gemeente Wijchen uw stem uitbrengen. De stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 7.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur. Op www.wijchen.nl/verkiezingen vindt u een overzicht van alle stemlokalen.
Iemand anders machtigen om te stemmen?
Op onze website www.wijchen.nl/verkiezingen vindt u hiervoor de informatie en de formulieren.

Sjors Sportief en Sjors Creatief weer van start
Alle basisschoolleerlingen uit de gemeente Wijchen ontvangen begin februari weer het Sjorsboekje. In dit boekje staan sportieve en creatieve workshops waaraan leerlingen kunnen deelnemen om kennis te maken met één of meerdere activiteiten. Sjors Sportief is al jaren een grote hit onder de basisschooljeugd. Vorig jaar deden ruim 1200 leerlingen mee aan deze succesvolle formule.
Laagdrempelig kennismaken met sport en creatieve activiteiten
Door Sjors Sportief en Creatief kunnen kinderen op een laagdrempelige en toegankelijke manier kennismaken met sport en creatieve activiteiten. Vaak is dit gratis. Het blijkt een succesvolle methode om kinderen van de basisschoolleeftijd enthousiast te maken voor deelname aan sport en cultuur. En ze hoeven niet eerst lid te worden van een vereniging maar kunnen direct meedoen aan activiteiten. Basisschoolleerlingen uit groep 1 t/m 8 kunnen zich vanaf 6 februari inschrijven voor activiteiten via www.sjorssportief.nl.
Voldoende keus
Kinderen uit de gemeente Wijchen krijgen veel verschillende sportieve activiteiten aangeboden zoals fitness, kinderyoga, turnen, kabouteractiviteiten en zaalvoetbal. Daarnaast zijn er ook creatieve workshops als muziek maken, graffiti, schilderen, programmeren met computers en nog veel meer. Kortom keus genoeg!
Meer informatie
Neem voor meer informatie alvast een kijkje op de website www.sjorssportief.nl. Heeft u nog vragen dan kunt u een mail sturen naar [email protected].

Belastingaanslag 2019 betalen via i-DEAL
Deze week ontvangt u de belastingaanslag 2019 van Munitax. Vanaf dit jaar kunt u de aanslag eenvoudig via i-DEAL betalen als u geen automatische incasso heeft. Als u de aanslag ontvangt via MijnOverheid, vindt u hierop een betaallink. Klikt u op deze link dan komt u automatisch in de betaalomgeving van i-DEAL terecht waar u direct uw aanslag kunt betalen. Ontvangt u de aanslag nog op papier? Scan dan de QR-code op de voorkant van de aanslag. Ook via deze code komt u in de betaalomgeving van i-DEAL terecht waar u uw aanslag kunt betalen. Let op: scannen is alleen mogelijk met de QR-Code-app en niet met de QR-scanner binnen uw mobiel-bankieren-app.

Vergaderingen en bijeenkomsten
Elke week is er op donderdag een politieke avond. De politieke avond bestaat uit verschillende onderdelen: gesprekstafels of informatiebijeenkomsten (informatie verzamelen), commissievergadering (meningsvorming), raadsvergadering (besluitvorming). Inwoners zijn van harte welkom. Op www.wijchen.nl/vergaderingen vindt u de agenda’s.

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl.
Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wil blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente.

Collectieve festiviteiten
Collectieve festiviteiten zijn festiviteiten die niet specifiek aan één of een klein aantal inrichtingen zijn verbonden. Onder een inrichting wordt verstaan een inrichting van het type A of B als bedoeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Besluit). Op de aangewezen dagen gelden de geluidsnormen in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit en artikel 4:5 van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) niet. Op de dagen die worden aangewezen als collectieve festiviteiten moet het ten gehore brengen van extra muziek – hoger dan de geluidsnorm als bedoel in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit en artikel 4:5 van de Apv – uiterlijk om 01:00 uur worden beëindigd.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen;
overwegende dat: op grond van artikel 4:2, eerste lid van de Apv dagen kunnen worden aangewezen voor de viering van collectieve festiviteiten;
Besluiten:
de hierna genoemde dagen in 2019 aan te wijzen als collectieve festiviteiten:
Hele gemeente
Carnaval 4 dagen, 2 t/m 5 maart
Koningsdag 1 dag, 27 april
Vierdaagse 1 dag, 17 juli
Balgoij
Kermis 3 dagen, 7 t/m 9 september
Batenburg
Batenburgse dag 1 dag, 28 juli
Kermis 5 dagen, 11 t/m 15 oktober
Bergharen
Kermis 4 dagen, 8 t/m 11 juni
Hernen
Kermis 4 dagen, 13 t/m 16 juli
Niftrik
Gildefeesten en kermis 4 dagen, 28 september t/m 1 oktober
Wijchen
Kermis 5 dagen, 13 t/m 17 september

Milieumelding

 • Oude Teersdijk 15, Wijchen (veranderen bedrijf).
 • Nieuweweg 250, Wijchen (veranderen bedrijf).
 • Oosterweg 263, Wijchen (veranderen bedrijf).

Slopen

Graafseweg 781, Wijchen (deel bedrijfspand met asbestmateriaal).

Kappen

 • Dorpsstraat bij nr. 73, Bergharen (5 eiken, 1 esdoorn en 1 berk).
 • Kraaijenberg bij nr. 9237, Wijchen (1 kastanjeboom).
 • Zuiderdreef bij Abersland 2325, Wijchen (1 es).

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningen

 • Akkerwindestraat 6, Wijchen (bouw garage, maken inrit).
 • Bijsterhuizen 3142, Wijchen (uitbreiden opslag gevaarlijke stoffen, in PGS-gebied)
 • Graafseweg 781, Wijchen (groter maken bedrijfsgebouw).
 • Hoogmeer 2425, Wijchen (bouw schoorsteen).
 • De Maasakkers (kavel 9), Balgoij (bouw woning).

Verleende omgevingsvergunningen

 • Dorpsstraat 44, Bergharen (afwijken bestemmingsplan, pastorie als woning).
 • Elsland 1801, Wijchen (bouw dakkapel voorkant woning).
 • Hoogmeer 1207, Wijchen (uitbreiden woning, afwijken bestemmingsplan overschrijden bouwgrenzen en bouwhoogte).
 • Industriepark 17 A, Wijchen (kap en herplanten boom).
 • Molenweg 25, Bergharen (bouw bijgebouw).
 • Veldsestraat 7, Bergharen (afwijken bestemmingplan, oppervlak bijgebouwen en zwembad, verplaatsen inrit, veranderen verleende vergunning (OV20170464) verplaatsen garage, groter maken bijgebouw, kelder en tuinhuis, aanleg zwembad).
 • Veldsestraat 19 A, Balgoij (bouw schuur, afwijken, binnen agrarische bestemming).
 • Woeziksestraat 326, Wijchen (afwijken bestemmingsplan, pastorie als woning).

 

Reacties

article
86533
Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 5 – 30 januari 2019
Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap Rivierenland,
https://wijchen.nieuws.nl/gemeenteberichten/20190130/gemeentepagina-gemeente-wijchen-week-02-10-januari-2018-51/
2019-01-30T08:30:57+00:00
https://wijchen.nieuws.nl/media/sites/379/2014/01/xn42ahhjfdhpl36eucxs3215r-gemeentenieuws.jpg
Gemeente Wijchen, Gemeentepagina Wijchen, wijchen
Gemeenteberichten