Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 11 – 13 maart 2019

Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. Standplaats 17 juli Vierdaagse Wijchen, Vacaturemarkt op 21 maart!, Start financieel spreekuur in Huis van de gemeente en aangevraagde/verleende vergunningen.

Standplaats 17 juli Vierdaagse Wijchen
Wilt u tijdens de komende 4daagse op de Dag van Wijchen, woensdag 17 juli een standplaats innemen? Dan heeft u daarvoor een vergunning nodig. U kunt deze heel eenvoudig online aanvragen op www.wijchen.nl/standplaatsvierdaagse. Hier staat ook alle informatie. Let op: dit moet vóór 14 mei 2019.

Start financieel spreekuur in Huis van de gemeente
Vanaf maandag 18 maart start in het Huis van de gemeente een financieel spreekuur. Inwoners van de gemeente Wijchen kunnen hier aan de Kasteellaan 27 van maandagochtend tot en met donderdagochtend van 9.00 tot 12.30 uur terecht. Dit gaat om een proef voor een half jaar. In oktober 2019 kijken wij of dit spreekuur wordt voortgezet.
Financieel spreekuur SWT stopt
Najaar 2018 was er een proef met een financieel spreekuur in het Mozaïek bij het Sociaal Wijkteam. Dit spreekuur stopt. Vanaf 18 maart kunt u terecht in het Huis van de gemeente.
Met welke vragen kunt u terecht?
Heeft u financiële problemen? Of andere vragen over geldzaken en inkomen? Bijvoorbeeld:

 • Ik begrijp een brief niet van de gemeente, het energiebedrijf of de verzekering.
 • Ik krijg post van een incassobureau. Wat moet ik doen?
 • Ik heb geen geld meer om eten te kopen of mijn huur te betalen.

Loop dan gewoon binnen op het gratis financieel spreekuur. Onze medewerkers helpen u graag zonder afspraak.
Vragen? Of meer informatie?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan op www.wijchen.nl/laaginkomen Of bel met onze medewerkers van de afdeling inkomensondersteuning via 024 751 71 11. Heeft u al contact met een inkomensconsulent van de gemeente Wijchen? Dan kunt u ook contact met hem of haar opnemen. Of een afspraak maken.

Vacaturemarkt op 21 maart!
U bent van harte welkom op de Vacaturemarkt donderdag 21 maart in ’t Mozaïek aan de Campuslaan. Het ultieme doel van de markt is het vinden van de juiste match tussen mensen die werk zoeken en werkgevers. Let op: de markt heeft een vrije inloop van 13.00 tot 16.00 uur. Heeft u vragen stuur dan een email naar [email protected]. Of bel Elly Hendriksvia telefoonnummer 06 51 40 66 85.

Vergaderingen en bijeenkomsten
Elke week is er op donderdag een politieke avond. De politieke avond bestaat uit verschillende onderdelen: gesprekstafels of informatiebijeenkomsten (informatie verzamelen), commissievergadering (meningsvorming), raadsvergadering (besluitvorming). Inwoners zijn van harte welkom. Op www.wijchen.nl/vergaderingen vindt u de agenda’s.

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl.
Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wil blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente.

Milieumelding

 • Edisonstraat 34, Wijchen (start bedrijf NederFund B.V.).

Vaststelling bestemmingsplan ‘Hoeveweg 29-29a, Balgoij
Burgemeester en wethouders van Wijchen maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 februari 2019 het bestemmingsplan ‘Hoeveweg 29-29a’ heeft vastgesteld. Het plan voorziet in de formalisering van een reeds uitgevoerde woningsplitsing aan de Hoeveweg 29-29a te Balgoij.
Ter inzage
Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit zijn digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.BGBHOEVEWEG29-VG01. Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit zijn op afspraak in te zien in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in Wijchen. Dit met ingang van 14 maart tot en met 25 april 2019. Het loket bouwen en leefomgeving is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 024 751 71 11 of via [email protected].
Beroep
Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. De termijn voor het instellen van beroep tegen het bestemmingsplan is zes weken en start op 15 maart 2019. Gedurende deze termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit beroep kan worden ingesteld door:
– belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend,
– belanghebbenden die aantonen daar redelijkerwijs niet toe in staat zijn geweest.

Voor het instellen van een beroep is griffierecht verschuldigd. Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn.
Voorlopige voorziening
Beroep heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat indien u wilt voorkomen dat het bestemmingsplan na afloop van de beroepstermijn in werking treedt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak kunt verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Indien binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Ontvangen sloopmeldingen

 • Hoeveweg 3, Balgoij (deel hoofdgebouw en weghalen asbest).
 • Molenhoek 4, Hernen (schuur met asbesthoudend materiaal)

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningen

 • ’t Blok 1, Bergharen, (bouw zoldervloer en tussenwand in pand).
 • Buys Ballotstraat 5, Wijchen (bouw bedrijfsruimte).
 • Celsiusstraat ongenummerd bij nr.32, Wijchen (bouw keerwand).
 • Hogeveld 5, Bergharen (uitbreiden bedrijf).
 • Lagestraat 7 Niftrik, (veranderen gevels en binnen in woning).
 • Mussenbergseweg 12, Wijchen (veranderen verleende vergunning OV 2015 0239, oprichten bedrijfspand).
 • Oosterweg 60, Wijchen (bouw carport).
 • Spoorstraat 40, Wijchen (gebruik pand fysiotherapie, voedingsadvies en sport, aanbrengen gevelreclame).
 • Veenseweg 18, Wijchen (veranderen brandcompartimenten in pand).

Verleende omgevingsvergunningen

 • Broekstraat 2, Hernen (verbouw monumentale woning).
 • de Maasakkers 11, Balgoij (bouw woning en maken inrit).
 • Dorpsstraat 11, Bergharen (bouw berging met overkapping).
 • Hoogmeer 1416, Wijchen (afwijken bestemmingsplan, bedrijf aan huis).
 • Valendrieseweg 81, Wijchen (bouw kattenren op aanbouw woning).
 • Wijksestraat 23, Bergharen (verbouw woning).

 

Reacties