Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 16 – 17 april 2019

Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. 2e Paasdag gesloten, andere ophaaldagen afval Dar, Proef: ‘Fietser te gast’ in Wijchen, Onderzoek afval, Controle hondenbelasting 2019 en aangevraagde-verleende vergunningen

2e Paasdag gesloten, andere ophaaldagen afval Dar
Op tweede Paasdag, maandag 22 april, zijn het Huis van de gemeente, het Sociaal Wijkteam en de gemeentewerf gesloten. Op dinsdag 23 april staan wij weer graag voor u klaar!
Andere ophaaldagen afval
Op tweede Paasdag maandag 22 april en Koningsdag zaterdag 27 april haalt Dar geen afval op. Op deze feestdagen is de milieustraat Bijsterhuizen gesloten. Dar haalt uw afval op een andere dag op dan u gewend bent. Kijk voor meer informatie op www.dar.nl/afvalwijzer of in de Dar app. U kunt ook contact opnemen met Dar via [email protected] of telefoonnummer 024 371 60 00.

Proef: ‘Fietser te gast’ in Wijchen
Regelmatig zien we fietsers die voor gevaarlijke situaties zorgen bij het winkelend publiek in het centrum van Wijchen. Wij willen daarom samen met de winkeliers de verkeerssituatie voor voetgangers en fietsers in het centrum veiliger maken.
Inrichten ‘Fietser te gast’-zone
Fietsers en voetgangers zitten elkaar nu soms in de weg. Wij gaan de komende maanden als proef de Touwslagersbaan aanduiden als een soort ‘fietser te gast’-zone. Fietsers blijven welkom. Het is geen officiële ‘fietser te gast’-zone. Maar wij willen onder het motto ‘houd rekening met elkaar’ kijken of een zone met de aanduiding ‘fietser te gast’ een positief effect heeft. Een duidelijker en veiliger gebruik van het centrum van Wijchen waar de fietser te gast is. Deze proef in de Touwslagersbaan duurt tot het eind van dit jaar. Daarna kijken we of het gewenste resultaat daar is bereikt.
Hoe gaan we dit doen?
U herkent de zone aan de markeringen met verf. De verf brengen we tijdelijk aan op het wegdek.
Vragen of meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie dan kunt u via e-mail [email protected] contact opnemen met Colette Bitter.

Onderzoek afval
Dar onderzoekt elk jaar hoe tevreden inwoners uit de gemeente Wijchen zijn over afval. Vanaf half april voert de Radboud Universiteit dit onderzoek uit. Hoe meer inwoners meedoen, hoe beter de gemeente en Dar weten wat inwoners vinden van afval. Dit helpt hen om uw tevredenheid over het werk van Dar te vergroten. Vindt u een brief in uw brievenbus? Dan mag u meedoen aan dit onderzoek. Lees de instructies goed en vul de vragenlijst in. Meer informatie: www.dar.nl/onderzoek

Controle hondenbelasting 2019
Heeft u één of meer honden? Dan moet u elk jaar hondenbelasting betalen. Het is belangrijk dat u bij aanschaf van een hond zelf binnen 14 dagen aangifte doet. Niet iedereen weet dit en soms wordt het wel eens vergeten. Vanaf 15 april controleert de gemeente daarom op de aangifteplicht van de hondenbelasting. Bent u niet thuis en vermoedt de controleur dat u een hond heeft waarvoor geen aangifte is gedaan, dan laat hij een aangifteformulier achter. U bent verplicht dit formulier in te vullen en terug te sturen. Ook als u geen hond heeft. Via www.munitax.nl kunt u uw hond aangeven. U kunt ook een aangifteformulier opvragen via telefoonnummer (024) 67 80 962.

Vergaderingen en bijeenkomsten
Elke week is er op donderdag een politieke avond. De politieke avond bestaat uit verschillende onderdelen: gesprekstafels of informatiebijeenkomsten (informatie verzamelen), commissievergadering (meningsvorming), raadsvergadering (besluitvorming). Inwoners zijn van harte welkom. Op www.wijchen.nl/vergaderingen vindt u de agenda’s.

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl.
Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wil blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente.

Nieuwe regelingen

 • Collectieve feestdagen 2019.
 • Aanwijzingsbesluit losloopverbod voor honden (uiterwaarden Balgoij).
 • Verordening toekennen bedrag aan raadsleden voor voorzieningen arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden.

Milieumelding

 • Havenweg 31, Wijchen (starten bedrijf).
 • Nieuweweg 235, Wijchen (veranderen bedrijf).

 Verleende APV vergunning/bijzondere wetten

 • Kasteeltuin achter Kasteellaan 9, Wijchen (evenementen, geluidsontheffing, ontheffing Zondagswet en ontheffing drank en horeca wet, Trots markt Wijchen, verleend en verzonden 20 maart 2019).
 • Woeziksestraat 100 en de straten Veenhof en Holenberg, Wijchen (evenementen, ontheffing Zondagswet voor Woezik op Stelten, verleend en verzonden 10 april 2019).

Kappen

 • Abersland voor nr. 1602, Wijchen (1 sierappel).
 • Kronenland achter nr. 1201, Wijchen (3 kerstbomen).

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningen

 • Diepvoorde 1247, Wijchen (legaliseren airco-unit).
 • Graafseweg bij 527 B, Wijchen (kap 2 bomen).
 • Graafseweg bij 649 B, Wijchen (kap 3 bomen).
 • Grootvenseweg 30, Wijchen (bouw carport).
 • Havenweg 31, Wijchen (uitbreiden bedrijfshal).
 • Havenweg kadastraal sectie H nr. 5327, Wijchen (bouw bedrijfspand).
 • Kraaijenberg 7915, Wijchen (legaliseren tuinhuis).
 • Laantje 6, Wijchen (bouw fietsenstalling).
 • Oosterweg 267, Wijchen (plaatsen tijdelijke woonunit).
 • Passeweg 81, Wijchen (bouw aanbouw aan woning).
 • Pieter Zeemanstraat 31 A, Wijchen (afwijken bestemmingsplan voor verbouw bedrijfspand).
 • Spoorstraat 40, Wijchen (plaatsen reclame).
 • Wagemaker 16, Wijchen (bouw woning).

Verleende omgevingsvergunningen

 • Burg van Thielhof 46 en 47, Wijchen (legaliseren zonnewering op staanders).
 • Lagestraat 7, Niftrik (veranderen gevels en veranderingen in pand woning).
 • Oosterweg 263 A en 263 B, Wijchen (bouwkundige veranderingen, eerder verleende vergunning).
 • Oosterweg 60, Wijchen (bouw carport).
 • Wagemaker 16, Wijchen (bouw woning).

 

Reacties