Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 19 – 8 mei 2019

Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. Start bestrijding eikenprocessierups, Grote voorjaarsschoonmaak: grof afval over? eb aangevraagde/verleende vergunningen

Start bestrijding eikenprocessierups
Vanaf 1 mei starten wij weer preventief met het bestrijden van de eikenprocessierups.. We geven op tijd bij bewoners aan waar en wanneer er gespoten wordt. Op www.wijchen.nl vindt u het overzicht van deze plaatsen. Tevens vindt u daar informatie over hoe we de eikenprocessierups bestrijden en wat u zelf kunt doen.
Melding doen of vragen?
Ziet u de eikenprocessierups? Meld het ons via MijnGemeenteapp. Of vul op www.wijchen.nl het meldingsformulier in.

Grote voorjaarsschoonmaak: grof afval over?

Haalt u ook de bezem door uw huis in het voorjaar? En heeft u grof afval zoals grof tuinafval, vloerbedekking, meubels of elektrische apparaten waar u vanaf wilt? U kunt grof afval naar de milieustraat brengen. Hiervoor betaalt u. Ook kunt tegen betaling uw grof afval aan huis laten ophalen. De regels voor het ophalen van grof afval en de kosten hiervan, vindt u op uw digitale afvalwijzer, de Dar app of op www.dar.nl.  Tip: Heeft u goederen die nog geschikt zijn voor de kringloop? Maak een afspraak met een van de kringloopwinkels in uw buurt.

Vergaderingen en bijeenkomsten
Elke week is er op donderdag een politieke avond. De politieke avond bestaat uit verschillende onderdelen: gesprekstafels of informatiebijeenkomsten (informatie verzamelen), commissievergadering (meningsvorming), raadsvergadering (besluitvorming). Inwoners zijn van harte welkom. Op www.wijchen.nl/vergaderingen vindt u de agenda’s.

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl.
Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wil blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente.

Ontwerp bestemmingsplan Tussen Kasteel en Wijchens Meer ter inzage

Het Bestemmingsplan voor het project Tussen Kasteel en Wijchens Meer ligt met ingang van 2 mei 2019 voor een periode van zes weken ter inzage.
Schriftelijke stukken zijn op afspraak in te zien bij de balie Bouwen en Leefomgeving in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in Wijchen. Ook kunt u daar een mondelinge toelichting krijgen. De medewerkers zijn voor het maken van een afspraak telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 024 751 71 11 of per e-mail via [email protected]. Het ontwerp bestemmingsplan is ook digitaal beschikbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.CTRTKWM-OW01.
Zienswijze
De termijn voor het indienen van een zienswijze is zes weken en is 2 mei 2019 gestart. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerp bestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Wijchen, Postbus 9000, 6600 HA Wijchen. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met de medewerkers van de balie Bouwen en Leefomgeving.

Milieumelding

  • Valendrieseweg kadastraal sectie H perceelnummer 4843, Wijchen (veranderen gasdrukregelinstallatie, Alliander NV).

Verleende APV vergunning/bijzondere wetten

  • Spoorstraat 15, 6602 AR Wijchen, evenement en ontheffing geluid voor Hema Wijchen 30 jaar, verleend en verzonden 1 mei 2019.
  • Oosterweg 189, 6602 HL Wijchen, sponsorloop conform plattegrond, evenementen en ontheffing geluid, Wijchens Warmste Week, verleend en verzonden 29 april 2019.

Verleende omgevingsvergunningen

  • Bijsterhuizen 5145, Wijchen (bouw bedrijfspand met kantoor).
  • Hogeveld 5, Bergharen (uitbreiden bedrijf).
  • Oosterweg 267, Wijchen (plaatsen tijdelijke woon-unit).

 

Reacties