Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 29 – 17 juli 2019

Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. Na Okie Dokie start herinrichting Oosterpark, Nieuws tijdens de Vierdaagseweek, Rondgang Loonse Waard en aangevraagde/verleende vergunningen

Na Okie Dokie start herinrichting Oosterpark
Na Okie Dokie Dorp in de eerste helft van augustus, beginnen wij met de herinrichting van het Oosterpark. Deze maand besteden wij het werk aan en halverwege augustus maken we meer bekend over de planning en uitvoering.
Wat verandert er?
We willen graag dat meer inwoners van alle leeftijden het park na de herinrichting gaan gebruiken. In het park komen onder andere een trim- en hardloopbaan, meer wandelpaden, natuurlijke speelelementen, banken en picknicksets. Ook aan de natuur hebben we gedacht. De natuurwaarden versterken we met onder andere bloemenmengsels, een brede sloot met natuurlijke oevers, bijenhotels en vrucht- en notenbomen.

Nieuws tijdens de Vierdaagseweek
Tijdens de Vierdaagseweek veranderen de openingstijden en het ophalen van het afval. Hieronder vindt u een overzicht.
Afvalinzameling

 • In verband met de Vierdaagse wordt het plastic+ en restafval in de wijken Abersland, Diepvoorde, Hoogmeer en Elsland niet op woensdag 17 juli maar op donderdag 18 juli opgehaald.
 • In Bergharen en Batenburg wordt het gft niet op woensdag 17 juli maar op vrijdag 19 juli ingezameld.
 • Het oud papier dat normaal op woensdagen in het centrum (binnen de palen) van Wijchen opgehaald wordt, wordt nu op dinsdag 16 juli opgehaald.

Kijk op de DAR app voor alle inzameldagen.

Aangepaste openingstijden
Het Huis van de gemeente is in verband met de doortocht van de Vierdaagse op woensdag 17 juli gesloten tot 15.00 uur. Daarna zijn we tot 19.30 uur geopend. De gemeentewerf, de milieustraat en het Sociaal Wijkteam zijn op 17 juli de hele dag gesloten. Vrijdag 19 juli is het Sociaal Wijkteam telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur. De inlopen zijn dan gesloten.

Rondgang Loonse Waard
In een groot deel van de Loonse Waard en de uiterwaarden Balgoij is afgelopen voorjaar een hondenlosloopverbod ingesteld. Daar zijn een paar bezwaren tegen binnen gekomen. Daarom willen wij samen met belanghebbenden in het gebied te gaan kijken. Dit doen we op woensdag 24 juli om 16.00 uur. Wij verwachten u bij de parkeerplaats aan de Van Cittersweg (bij jachthavens). Tijdens de wandeling leggen wij uit welke keuzes we hebben gemaakt, waarom, wat de effecten zijn, enzovoort. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lambert van Beusekom via [email protected] of 088 432 72 32.

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl.
Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wil blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente.

Milieumelding

 • Graafseweg 372, Wijchen (veranderen bedrijf).

Omgevingsvergunning Buys Ballotstraat 10
Burgemeester en wethouders van Wijchen hebben een omgevingsvergunning verleend voor de activiteiten bouwen, milieu en afwijken van het bestemmingsplan (als bedoeld in artikel 2.12 eerste lid sub a onder 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). De omgevingsvergunning voorziet in het gebruik van een mobiele puinbreker en het plaatsen van keerwanden en containers op het perceel Buys Ballotstraat 10 in Wijchen.
Ter inzage
De omgevingsvergunning kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.BuysBallotstraat10-VAOV. Schriftelijke stukken zijn op afspraak in te zien bij de balie Bouwen en Leefomgeving in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in Wijchen. Ook kunt u daar een mondelinge toelichting krijgen. De medewerkers zijn voor het maken van een afspraak telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via [email protected] of via 088 432 70 00.
Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze bij burgemeester en wethouders naar voren hebben gebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen beroep instellen. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. De termijn voor het indienen van een beroep bedraagt zes weken en vangt aan op 19 juli 2019. De mogelijkheid bestaat om digitaal beroep in te stellen en een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen via het digitale loket op www.loket.rechtspraak.nl. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Mededeling voorgenomen kap

 • De Weertjes voor nr 1140-1144, Wijchen (3 boomhazelaars).

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningen

 • Graafseweg 837, (veranderen brandcompartimentering).
 • Kerkstraat 5, Batenburg (verbouw Rijksmonument nr. 8710).
 • Passedwarsstraat 113, Wijchen, (veranderen gevel en balkons).
 • Saltshof 1702, Wijchen (veranderen vergunning aanbouw voorkant).
 • Veldsestraat 7, Bergharen (maken en vervangen hekwerk).
 • Wagenmaker kavelnummer 224, Wijchen (bouw vrijstaande woning).
 • Weg door de Berendonck 4, Wijchen (tijdelijk afwijken bestemming vanwege Strong Viking Family Edition op 7 en 8 september 2019).

Verleende omgevingsvergunningen

 • Geitweg 2, Wijchen (bouw bijgebouwen, overkapping, schutting).
 • Grotestraat 3, Bergharen (bouw carport).
 • Heumenseweg 300, Wijchen (bouw berging).
 • Molenweg 57, Bergharen (bouw bijgebouw).
 • Parkeerterrein Dorsvlegel, Wijchen (herinrichting parkeerterrein, oprichten schanskorven, geluidwerende voorziening).
 • Puitsestraat 1 A, Leur (verbouw schuur tot gastenverblijf).
 • Saltshof 1702, Wijchen (veranderen vergunning aanbouw voorkant).

 

Reacties