Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 30 – 24 juli 2019

Foto:

Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. Parkeergarage station gesloten, Zwemmen in rivieren en kanalen? Levensgevaarlijk!, Plan voor het stichten van een nieuwe school en aangevraagde/verleende vergunningen.

Parkeergarage station gesloten
Van maandag 29 juli tot en met maandag 12 augustus is de parkeergarage bij het station gesloten. In deze periode past de aannemer het laatste stuk van het bovendek aan. Het gaat om het deel waar men de garage in- en uitrijdt.
Waar parkeren?
Bezoekers van het station kunnen hun auto in deze periode parkeren aan de andere kant van het station. Zij kunnen ook gebruikmaken van de parkeergarage Oostflank, ingang aan de Meerdreef. De fietsenstalling blijft gewoon open.
Heeft u vragen?
Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact op met Marcel Merkx van BAM via [email protected] of 06 15 11 85 98. U kunt ook contact opnemen met Nick Bos van de Werkorganisatie Druten Wijchen via [email protected] of 06 46 82 40 95.

Zwemmen in rivieren en kanalen? Levensgevaarlijk!
Gelderland-Zuid wordt doorkruist door mooie grote rivieren en kanalen. Een heerlijke plek voor een picknick of lange wandeling. Maar let op, het is geen zwemwater! Het is namelijk levensgevaarlijk om te zwemmen in de rivieren. Verschillende tragische incidenten bevestigen dit keer op keer.
Risico’s
De drie grootse risico’s zijn: waterdiepte, stroming en scheepvaart. Het water tussen de kribben ziet er op het oog wellicht veilig uit, maar dit is niet ingericht om pootje te baden of te zwemmen. Door de scheepvaart en de stroming is de bodem onder water steeds in beweging. Het water kan daardoor plotseling een stuk dieper worden en door het troebele rivierwater is dat niet te zien. Naast de gewone stroming zijn er gevaarlijke onderstromen en kunnen er zich draaikolken voordoen.
Bovendien levert scheepvaart nog een extra gevaar op. Vanaf een binnenvaartschip ben je als zwemmer nauwelijks zichtbaar en zo’n schip kan niet zomaar uitwijken of vaart minderen. Daarnaast kunnen grote schepen een enorme zuiging veroorzaken, ook in het water tussen de kribben waardoor zwemmers in de rivier getrokken worden.
Zwemmen op verboden plaatsen
Tot slot is zwemmen op veel plaatsen ook verboden. Waaghalzen riskeren een boete van 140 euro als er toch gezwommen wordt in de in de vaarweg van rivieren en kanalen of in de buurt van een bruggen, sluizen, stuwen of ballenlijnen.

Plan voor het stichten van een nieuwe school
De gemeenteraad van Wijchen heeft in haar vergadering van 27 juni jl. het Plan van Scholen 2020-2023 (Plan), voor het stichten van een nieuwe school, vastgesteld. Het plan ligt zes weken ter  inzage in het Huis van de Gemeente Wijchen.
De nieuwe school is een initiatief van ouders en gaat werken volgens een flexibel onderwijsconcept. De initiatiefgroep werkt samen met Samenwerkingsstichting Kans & Kleur en kinderopvangorganisatie De eerste stap. Het ministerie van OC& W besluit vóór 1 januari 2020 over de stichting van de nieuwe school.
Vragen of meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan via 088- 4327353 contact op met Patrick Vorstenbosch.

Vergaderingen en bijeenkomsten
Elke week is er op donderdag een politieke avond. De politieke avond bestaat uit verschillende onderdelen: gesprekstafels of informatiebijeenkomsten (informatie verzamelen), commissievergadering (meningsvorming), raadsvergadering (besluitvorming). Inwoners zijn van harte welkom. Op www.wijchen.nl/vergaderingen vindt u de agenda’s.

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl.
Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wil blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente.

Ontwerp bestemmingsplan ‘Woeziksestraat 339 Wijchen”, gemeente Wijchen
Burgemeester en wethouders van Wijchen maken bekend dat voor iedereen het ontwerp bestemmingsplan “Woeziksestraat 339 Wijchen” op het gemeentekantoor ter inzage ligt. Het plan voorziet in de functieverandering van de locatie van wonen naar ‘gemengd’, zoals horeca, recreatie en leisure. Het plangebied is gelegen aan de Woeziksestraat 339 te Wijchen.
Ter inzage
Schriftelijke stukken zijn op afspraak in te zien bij de balie Bouwen en Leefomgeving in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in Wijchen. Ook kunt u daar een mondelinge toelichting krijgen. De medewerkers zijn voor het maken van een afspraak telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 088 432 70 00 of per e-mail via [email protected] Het ontwerp bestemmingsplan is ook digitaal beschikbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.WOEZwoezstr339-OW01.
Zienswijze
De termijn voor het indienen van een zienswijze bedraagt zes weken en start op 25 juli 2019. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerp bestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Wijchen, Postbus 9000, 6600 HA Wijchen. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met de medewerkers van de balie Bouwen en Leefomgeving

Acceptatie melding uitweg

Leemweg 31, Wijchen (aanleg tweede uitweg)

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningen

 • Don Emanuelstraat, Oosterweg, Wijchen (wijzigen verleende vergunning (OV20180171), maken loggia en intern veranderen appartementen).
 • Flamingostraat 8, Wijchen (vergroten dakkapel).
 • Holenbergseweg 41, Wijchen (uitbreiden woning).
 • Koolbergseweg 7, Wijchen (bouw kapschuur).
 • Kraaijenberg 7920, Wijchen (bouw aanbouw).
 • Ruffelsdijk 4, Leur (vestigen bed en breakfast).
 • Spoorstraat, Touwslagersbaan, Wijchen (realiseren 20 appartementen boven de Hema).
 • Vormerseweg ong. (volkstuinencomplex), Wijchen (bouw opslagruimte).
 • Wegelaar 9, Balgoij (bouw landbouwloods en verlengen stal en spantvak).

Verleende omgevingsvergunningen

 • Buys Ballotsstraat 5, Wijchen (bouw bedrijfsruimte).
 • Parkeerterrein Dorsvlegel, Wijchen (bouw overdekte winkelwagenopvang).
 • Veldsestraat 7, Bergharen (oprichten toegangspoort).
 • Veldsestraat 7, Bergharen (plaatsen lucht-warmte absorbers en zonnepanelen).
 • Vredelaan 12 t./m. 28 en 10 garage, Wijchen (wijzigen verleende vergunning (OV 20160372), constructie kap).
 • Weg door de Berendonck 29 (tijdelijk afwijken bestemmingsplan, overnachten op terrein).
 • Weg door de Berendonck 29, Wijchen (tijdelijk afwijken bestemming voor overnachten schoolkamp, 5 tot 6 september 2019).

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

 • Heumenseweg 463, Wijchen (verbouw woning).

 

Reacties