Gemeenteraden Wijchen en Druten willen draagvlakonderzoek

Foto: Gemeente Wijchen

De gemeenteraden van Druten en Wijchen hebben deze week beide groen licht gegeven voor een draagvlakonderzoek naar de mogelijke fusie tussen beide gemeenten. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners worden uitgenodigd om hun mening te geven over dit onderwerp. Dat kan via een enquête en tijdens de bijeenkomsten die de gemeenten de komende weken organiseren. Begin december nemen de raden een besluit over de bestuurlijke toekomst van de beide gemeenten, mede op basis van de resultaten van het draagvlakonderzoek.

De gemeenten zeggen het belangrijk te vinden dat inwoners en andere betrokkenen goed geïnformeerd zijn voordat ze hun mening geven. Daarom wordt voor een breed informatie-aanbod gezorgd via de gemeentepagina’s in de huis-aan-bladen, de gemeentelijke websites en sociale media, zoals wijchen.nieuws.nl. Maar ook met een magazine dat bij alle huishoudens in de gemeenten Druten en Wijchen op de mat valt.

Weerspiegeling

Alle inwoners van de gemeenten Druten en Wijchen die mogen stemmen, ontvangen rond 7 oktober een uitnodiging om een digitale enquête in te vullen. Degenen die de vragen liever op papier invullen, kunnen een exemplaar aanvragen bij het onderzoeksbureau. De gemeenten vinden het belangrijk dat de uitslagen van de enquête een goed beeld geven van hoe de Drutense en Wijchense gemeenschap aankijkt tegen een mogelijke fusie. Daarom zal het onderzoeksbureau volgens de gemeenten de resultaten op zo’n manier wegen, dat de verhouding van de deelnemers naar leeftijd, geslacht en dorpskern een goede weerspiegeling vormt van de werkelijke verhoudingen.

Bijeenkomsten

Inwoners kunnen de komende tijd ook tijdens bijeenkomsten hun stem laten horen en meepraten over de bestuurlijke toekomst van hun gemeente. De bijeenkomsten worden gehouden op verschillende locaties. Daarnaast zijn er bijeenkomsten voor ondernemers en voor maatschappelijke organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van zorg en welzijn, sport en cultuur. Ook hun mening telt mee in het draagvlakonderzoek omdat zij volgens de gemeenten een belangrijk onderdeel van de lokale samenleving vormen.

Inzicht

Het draagvlakonderzoek moet duidelijk maken of er steun is voor een samenvoeging van Druten en Wijchen. Ook geven de resultaten inzicht in de wensen en verwachtingen voor de nieuwe gemeente, als deze er komt. Na het onderzoek nemen de gemeenteraden een besluit over wel of geen fusie tussen Druten en Wijchen.

Reacties