Marijke van Beek blijft burgemeester van Wijchen

Burgemeester Marijke van Beek
Foto: CIZO Communicatie

Marijke van Beek blijft burgemeester van Wijchen. De vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van Wijchen heeft in overleg met de Gelderse commissaris van de Koning John Berends, ervoor gekozen om pas na de raadsverkiezingen van 2022 verder te gaan met de procedure voor een nieuwe burgemeester.

Van Beek (67) werd na het vertrek van burgemeester Hans Verheijen op 14 april 2020 waarnemer in Wijchen om de gemeente te begeleiden naar een fusie met gemeente Druten, waar Corry van Rhee-Oud Ammerveld was benoemd als waarnemend burgemeester. Na de fusie zou een procedure worden opgestart voor een burgemeester voor de fusiegemeente. De samenvoeging ging echter niet door omdat er in de gemeente Wijchen onvoldoende draagvlak was, zo bleek uit een enquête die eind vorig jaar werd gehouden.

Bij het besluit om Van Beek nu te laten zitten hebben volgens de vertrouwenscommissie meerdere overwegingen een rol gespeeld: de behoefte om terug te kijken naar de afgeketste bestuurlijke fusie, vooruitkijken via het Strategisch Kompas (toekomstvisie) en een verkenning naar de ontwikkelingen in de regio.

Grondige evaluatie

De gemeenteraad wil een grondige evaluatie van het proces van de bestuurlijke fusie met Druten. Naast deze terugblik wil de gemeenteraad ook met de lokale samenleving in gesprek over de toekomst van Wijchen. Dit maatschappelijk gesprek was tijdelijk stilgelegd in verband met de herindeling met Druten, maar nu die van de baan is, wil de politiek hier weer volop mee aan de slag.

Daarnaast heeft de commissaris benadrukt dat het belangrijk is om nu de samenwerkingsmogelijkheden in de regio te verkennen, zeker nu de fusie met Druten niet doorgaat. Wijchen is volgens de provincie een sterke gemeente die complexe vraagstukken moet oplossen op het gebied van onder meer natuur, energietransitie, landbouw, zorg en woningbouw. De provincie zal daarbij naast deze en andere gemeenten staan, om als partner mede invulling te geven aan mogelijke oplossingen.

Dit zijn bestuurlijke opgaven waarbij de waarnemend burgemeester kan zorgen voor stabiliteit en continuïteit en een stimulerende rol kan spelen. Na de gemeenteraadsverkiezingen kan de opvolger van Van Beek aan de slag kan met de uitkomsten van de diverse processen.

Marijke van Beek

Marijke van Beek (PvdA) was van 2007 tot 2019 burgemeester van Eemsmond dat opging in gemeente Het Hogeland. Voordat Van Beek burgemeester werd, was zij wethouder van Haaksbergen. Na de middelbare school ging Van Beek werken bij de AMRO Bank. Ze volgde een opleiding verpleegkunde en ging werken in de zorg. Daarnaast was zij tot haar wethouderschap gemeenteraadslid van Haaksbergen.

In een gesprek met wijchen.nieuws.nl zei Marijke van Beek in december op de vraag of ze aanbleef als burgemeester van Wijchen:

 

 

 

Reacties