Onderzoek naar functioneren van wijkbeheer

Foto: Pixabay

Dit jaar houdt de gemeente Wijchen weer een onderzoek naar het onderhoud en schoonhouden van de diverse buurten. Dat gebeurt in samenwerking met inwoners die aan kunnen geven in hoeverre zij tevreden zijn over het wijkbeheer.

Voor het onderzoek wordt samengewerkt met onderzoeksbureau Marintel. Via de site van de gemeente kunnen de Wijchenaren anoniem een vragenlijst voor het onderzoek invullen. Dit kan tot 10 februari.

Klusmaand

Het wijkbeheer in de gemeente Wijchen is opgedeeld in vier gebieden (noord, centrum, zuid en buitengebied) die ieder een eigen wijkteam hebben. Deze teams zorgen voor het onderhoud van de openbare ruimte. Het gaat bijvoorbeeld om het onderhoud van plantsoenen, verhardingen, hondenuitlaatplaatsen, sloten en bermen, en speelvoorzieningen. Een wijkbeheerder stuurt een wijkteam aan.

Per wijk wordt één keer per jaar een klusmaand gehouden waarin de wijkploegen kleine problemen zoveel mogelijk oplossen. Informatie over wanneer en waar de klusmaanden zijn is te vinden op de pagina ‘Klusmaand’. van de gemeente.

Aannemers zorgen voor het grotere onderhoud in de openbare ruimte. Hiervoor gebruiken zij het Beeldenboek ‘kwaliteit in beeld’ waarin bijvoorbeeld staat omschreven aan welke voorwaarden snoeien van planten en bomen moet voldoen en wanneer zwerfafval wordt geruimd.

Wijkbeheerteams

Wijkbeheer Noord
Hieronder vallen de wijken Kraaijenberg, Homberg, Heilige stoel, Wijchen Noord, Veenhof, Woezik, Saltshof, Hofsedam en Industriegebied Zesweg.

Wijkbeheer Centrum
Hieronder vallen de wijken Aalsburg, Blauwe Hof, Centrum, Wijchen-Oost, Uilenboom en Valendries.

Wijkbeheer Zuid
Hieronder vallen de wijken: Abersland, Diemewei, Diepvoorde, Elsland, De Flier, De Gamert, De Geer, De Grippen, Hoogmeer, Huissteden, Huurlingsedam, Kronenland, De Lingert, De Meren, Oude Laan, Sluiskamp, De Ververt, De Weertjes, Zesakkers en Zevendreef.

Wijkbeheer Buitengebied
Hieronder vallen de kerkdorpen Alverna, Balgoij, Batenburg, Bergharen, Hernen, Leur, Lunen, Niftrik, Wezel en de Buitengebieden.

Reacties