Informatiebijeenkomsten windenergie Wijchen

De gemeente Wijchen organiseert twee informatiebijeenkomsten over windenergie in Wijchen. Tijdens deze bijeenkomsten presenteert de werkgroep Windenergie Wijchen haar bevindingen tot dusver en de conceptrandvoorwaarden waarbinnen de werkgroep de mogelijke locaties voor windenergie in Wijchen gaat onderzoeken.

De werkgroep Windenergie Wijchen is in november 2014 begonnen met het onderzoeken van de randvoorwaarden waaronder windenergie in Wijchen mogelijk is. De werkgroep bestaat uit een afvaardiging van alle leefbaarheidsgroepen en de gemeente. De leefbaarheidsgroepen ondersteunen namelijk de weg waarbij inspraak en betrokkenheid van de bewoners voorop staat bij een ingrijpende maatregel zoals het plaatsen van windturbines. De gemeenteraad heeft vorig jaar unaniem besloten op deze manier de mogelijkheden voor windenergie te onderzoeken.

Concept randvoorwaarden In de werkgroep zijn concept randvoorwaarden opgesteld die we van toepassing willen laten zijn op windinitiatieven in Wijchen. Daarmee willen ze de woon- en leefomgeving in Wijchen beschermen door waar nodig aangescherpte eisen te hanteren. Men wil hiermee bereiken dat er zo min mogelijk nadelen optreden. Deze concept randvoorwaarden zijn daarmee de spelregels voor toekomstige windprojecten.

Wilt u bij de informatiebijeenkomst aanwezig zijn? Dan dient u een emailbericht te sturen aan [email protected]. Beide avonden zijn er 150 plaatsen beschikbaar. Bij grote belangstelling wordt er mogelijk een derde avond georganiseerd.

De bijeenkomsten zijn op: – Maandag 26 januari, raadszaal kasteel, Kasteellaan 9 in Wijchen – Woensdag 4 februari, Dorpshuis Waaijershof, Lagestraat 19 in Niftrik

Ze beginnen om 19.30 uur en de zaal is vanaf 19.15 uur open.

Reacties