Koninklijke onderscheiding voor Wijchenaar Ton van Dillen

Wie kent Ton van Dillen nu niet? Ton toont een grote maatschappelijke betrokkenheid bij alles wat er in Wijchen gebeurt.  Vrijdagavond 30 januari werd hij door burgemeester Verheijen Koninklijk onderscheiden en werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De uitreiking vond plaats op de dag van de officiële opening van Hospice Wijchen tijdens de vrijwilligersavond in de feesttent aan de Fazantstraat.

Het beroepsverleden van Van Dillen toont een grote maatschappelijke betrokkenheid aan op het gebied van de gezondheidszorg, migrantenhulp en gehandicaptenzorg. Daarnaast heeft hij zich, op vrijwillige basis, op intensieve wijze verdienstelijk gemaakt op dezelfde beleidsterreinen voor diverse instanties. Zo was hij van 2000 tot 2005 voorzitter van de landelijke Stichting Namio die zich inzet voor migranten met HIV/Aids. Ook heeft hij een tweetal landelijk opererende instituten voor doven geadviseerd over betere begeleiding van migranten met een lichamelijke beperking.

Maar ook regionaal en lokaal is Tonbij tal van projecten op bestuurlijk niveau betrokken (geweest). Onder andere in de jaren tachtig als voorzitter van de Stichting Katholiek Onderwijs en in de jaren negentig als voorzitter van de Lawn Tennisclub Grootven in Wijchen. Van 2002 tot 2012 was hij bestuurslid van de Stichting Kasteelfeesten Wijchen en als oprichter van de Stichting Interculturele Samenwerking Wijchen was hij in de periode 1994 tot 2002 actief in de functie van voorzitter.

Daarnaast zet hij zijn schrijverstalent in om projecten breed onder de aandacht te brengen en heeft hij een vijftal prachtige Wijchense historiografieën geschreven.

Onder leiding van Ton zijn er bestuurlijke en beleidsmatige aanpassingen verricht binnen de stichting Vrijwilligers Palliatieve en Terminale Zorg. Nadat studies de behoefte aan een Hospice in Wijchen hadden uitgewezen, heeft hij zich sinds 2008 op een uitzonderlijke wijze ingezet voor de realisatie van de plannen. Hij heeft een comité van aanbeveling samengesteld, mensen bij elkaar gebracht voor de haalbaarheidsstudie op financieel gebied en het zorg- en welzijnsveld gemobiliseerd om een blauwdruk te ontwikkelen voor de organisatie en het bepalen van de plaats van de hospice in de zorgketen. Voorts is hij de stuwende kracht achter het aanspreken van alle mogelijke bronnen binnen de Wijchense gemeenschap en bij het aanvragen van middelen vanuit regionale en landelijke goede doelen fondsen.

Voor al deze vrijwillige inspanningen ten behoeve van de samenleving ontving Ton van Dillen vrijdagavond 30 januari de welverdiende Koninklijke onderscheiding.

 

Reacties