Werkgroep “de Berendonck” tegen saunacomplex in recreatiegebied De Berendonck

Opnieuw bezwaren tegen de bouw van een saunacomplex in recreatiegebied De Berendonck. Een nieuwe werkgroep “de Berendonck” is opgestaan en gaat onder het hoedje van bewonersplatform “de Zevensprong” in protest tegen de bouw van een sauna in recreatiegebied De Berendonck. Ging het in de vorige bezwaar ronde over de dassen, deze ronde gaat het bezwaar over het groen en de rust die volgens de werkgroep afgepakt wordt.

Stichting de Zevensprong Dukenburg is een samenwerkingsverband van de bewonersorganisaties van de 7 wijken van het stadsdeel Dukenburg Nijmegen, Tolhuis, Meijhorst, Staddijk, Malvert, Weezenhof, Aldenhof, en Zwanenveld. Namens het bestuur van “De Zevensprong” zit Jacqueline Veltmeijer in de Berendonck-groep en verder Willeke van Det, Antoinet de Koning, Ernic Kamerich, Greet Goverde, Ton de Bruin, Hans-Cees Speel en Giel en Judith van Hinsberg, Marjolein Hermsen en Arja Funke

Werkgroep “de Berendonck” heeft bezwaren tegen het gebouw, maar ook tegen het aanleggen van een asfaltweg. Dit omdat zij vinden dat rust en groen worden aangetast terwijl het toebehoort aan de gemeenschap. Er komt een asfaltweg (paarse lijn) van de parkeerplaats aan de Wijchense kant ter hoogte van de Graafseweg en gaat langs de fietsenstalling aan de Dukenburgse kant en pal langs de oever. Daar is een aansluiting naar “het tunneltje van Dukenburg”. Om het saunacomplex te realiseren moet er veel bos gekapt worden zodat de asfaltweg, het complex en de 700 parkeerplaatsen aangelegd kunnen worden. Het merendeel van de huidige fiets- en wandelpaden zullen gaan verdwijnen. Iedereen moet over of langs de asfaltweg omdat anders het leefgebied voor de das te klein zou worden, zo is afgelopen winter door de raad van State beslist.De Berendonck
“De Berendonck is ontstaan als grindgat om de Rijksweg A73 te kunnen aanleggen. Het grindgat werd omgetoverd tot een mooi gebied vóór de gemeenschap. Elke burger van alle omliggende gemeentes betaalde 1 gulden en dan kon je gratis naar de Berendonck. Rust en groen ter compensatie voor de lawaaiige A73. Eind jaren ’90 werd dit bezit van de gemeenschap geprivatiseerd omdat ‘de markt’ het beter zou kunnen”, aldus Greet Goverde van de werkgroep “de Berendonck “. De Berendonck Greet Goverde

Greet vertelt: “ Om de eerste stappen te kunnen zetten als werkgroep “de Berendonck” is het afwachten tot de nieuwe tekeningen ingediend worden bij de gemeente Wijchen en dan kunnen we bezwaarschriften indienen. Het hele terrein is in het bezit van de gemeente Wijchen. Ik zou zeggen ‘gemeente Wijchen hou al die dingen aan jullie kant en belast er de Dukenburgers niet mee.’ Veel vertrouwen in het nieuwe protest is er niet omdat in de vorige ronde dezelfde argumenten zijn kenbaar gemaakt in de zienswijze aan de gemeenteraad van Wijchen.”

Citaat: “De 22 gemeentes (NU!) zijn aandeelhouder. Volgens de verzendlijst van de laatste aandeelhoudersvergadering (3 maart 2016) zijn dat: Rheden, Doetinchem, Epe, Winterswijk, Heerde, Berkelland, Beuningen, Voorst, Wijchen, Mook en Middelaar, Montferland, Nijkerk, Aalten, Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Berg en Dal, Barneveld, Hattem, Nijmegen, Apeldoorn. De gemeente Nijmegen is voor 16,74% aandeelhouder. De aandeelhouders ( gemeenten) benoemen de Raad van Commissarissen, op basis van bindende voordrachten van die RvC.”

Uit een stuk voor de gemeenteraad van de gemeente Nijmegen over de aandeelhoudersvergadering “De doelstelling van de gemeente Nijmegen met betrekking tot het aandeelhouderschap is het waarborgen van de instandhouding van laagdrempelige recreatieplassen voor onze inwoners. Omdat de recreatieplassen niet op Nijmeegs grondgebied liggen, zijn er weinig publieke middelen om dit publieke belang te dienen.”
“De gemeente Nijmegen heeft in de vorige ronde bij de Wijchense raad geprotesteerd tegen de bouw, maar denkt er verder niet veel meer aan te kunnen doen,” aldus Greet.

Greet sluit af met: “Als bewoners onder het hoedje van bewonersplatform “de Zevensprong” gaan we nog meer aan de weg timmeren en ons protest laten horen. Mocht de rechter het protest afwijzen en we wėėr niet winnen dan gaan we in ieder geval strijdend ten onder.”

Tekst en foto door Ans Baars

Reacties