“Rondom Wijchen” voor welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Foto:

Rondom Wijchen gaat vanaf 1 januari 2018 voor de inwoners van de gemeente Wijchen een samenhangend en integraal aanbod voor welzijn en zorg organiseren. Zij ontvangen voor 2018 hiervoor € 11.628.517,- subsidie.

Op 13 juli 2017 heeft gemeenteraad reeds ingestemd om voortgang te geven aan de oprichting van Rondom Wijchen door de financiering van populatie gebonden bekostiging. Rondom Wijchen is opgericht op 17 november 2017. Op 27 november 2017 heeft zij een subsidie aangevraagd voor 2018. Deze aanvraag betreft het organiseren van een samenhangend en integraal aanbod voor welzijn en zorg voor de inwoners van Wijchen.

Het college stelt voor deze subsidie van € 11.628.517,- voor de taken zoals beschreven in de subsidieaanvraag en inhoudelijk plan.

Er worden kaders meegegeven voor de subsidieverlening voor 2018 aan Rondom Wijchen voor het organiseren van een samenhangend en integraal aanbod voor welzijn en zorg aan. Met het verstrekken van een subsidie aan Rondom Wijchen:

  • Kunnen de inwoners (nog) beter op maat ondersteund worden
  • Wordt de samenwerking versterkt tussen de verschillende zorg- en welzijnsorganisaties vanuit het oogpunt van de kantelingsgedachte;
  • Wordt de noodzakelijke transformatie en vernieuwing in het zorg- en welzijnsaanbod gestimuleerd;
  • Wordt de bureaucratie binnen zorg en welzijn verminderd;
  • Worden de ervaren belemmeringen binnen de bestaande structuur van zorg en welzijn verminderd;
  • Kunnen de gemeentelijke kosten voor zorg en welzijn in de komende jaren beter beheersbaar gemaakt worden.

Donderdagavond beslist de raad over de subsidie.

Lees meer informatie op de website van Rondom Wijchen, rondomwijchen.com.

Reacties