Wijkonderzoek Hart van Zuid levert veel informatie op

Foto:

Hoe zorgen we ervoor dat Wijchen-Zuid de komende dertig jaar een aantrekkelijke woon- en leefomgeving blijft? De resultaten van de bewonersenquête onder 7000 inwoners van Wijchen-Zuid laten zien dat er een stevige uitdaging ligt voor de wijk en voor het voorzieningenhart (winkelcentrum en omgeving). Maar liefst 800 inwoners vulden de vragenlijst in. Op zaterdag 8 december wordt er uitleg gegeven in het winkelcentrum.

De inwoners van Wijchen-Zuid zijn op dit moment over het algemeen tevreden over de wijk waarin zij wonen. Dat komt onder meer doordat Wijchen-Zuid volgens hen rustig en groen is. Ook waarderen de bewoners dat een aantal voorzieningen dichtbij is. De inwoners van met name de buurten Huissteden, Hoogmeer, Abersland, Diepvoorde, Elsland en De Ververt geven wel aan dat er op diverse punten verbetering nodig is.

In genoemde buurten zijn de bewoners minder tevreden over het aanzicht van hun buurt. Het openbaar groen kan bijvoorbeeld beter. Ook zien zij steeds vaker zwerfafval en hebben zij soms last van vernielingen. Daarnaast is de toegankelijkheid van het gebied rond het winkelcentrum minder goed en vinden inwoners het parkeren in hun buurt een probleem. Een aantal inwoners voelt zich ’s avonds niet altijd veilig. De inwoners van Wijchen-Zuid willen elkaar graag meer ontmoeten in de buurt maar ook rondom het voorzieningenhart. De algemene conclusie is dat als er niets gebeurt de woon- en leefomgeving de komende jaren steeds minder aantrekkelijk wordt. Het maken van een verbeterplan voor Wijchen-Zuid voor zowel de wijken als het voorzieningenhart ligt voor de hand.

Op zaterdag 8 december staat de Hart van Zuid-tent in het winkelcentrum van 11.00 tot 15.00 uur. Dan kunnen alle bewoners projectleden ontmoeten en met hen praten over de uitkomsten van de enquête en het vervolg. Wethouder Geert Gerrits is om 12.00 uur ook aanwezig om een toelichting te geven.