Onjuiste informatie Munitax over toeristenbelasting, CDA Wijchen wil duidelijkheid

Op 20 december 2018 heeft de gemeenteraad van Wijchen de belastingverordening 2019 vastgesteld. Daarin staat het tarief voor de toeristenbelasting opgenomen: € 0,75 per persoon per overnachting. Munitax communiceerde in eerste instantie € 0,70. Bij CDA Wijchen roept dit vragen op.

Op 15 december 2018 is door Munitax in een brief aan hotel/campinghouders en B&B’s het onderstaande bericht verspreid over de toeristenbelasting 2019:
”De tarieven voor de toeristenbelasting worden door de gemeenteraad van de gemeente Wijchen waarschijnlijk als volgt vastgesteld:
Voor het jaar 2019:
€ 0,70 per persoon per overnachting
€ 0,45 per persoon per persoon op kampeerterreinen.”

Op 20 maart 2019 stuurde Munitax hierop schriftelijk per brief een correctie waarin de volgende passage stond opgenomen:
“ln december 2018 heeft u van ons het aangiftebiljet toeristenbelasting ontvangen voor opgave van het aantal overnachtingen in 2018. In de begeleidende brief bij deze aangifte staat helaas foutieve informatie over het tarief per overnachting voor het jaar 2019. Voor overnachtingen (met uitzondering van overnachtingen op kampeerterreinen) is een tarief genoemd van € 0,70. De raad van de gemeente Wijchen heeft echter in haar vergadering van 20 december 2019 dit tarief vastgesteld op € 0,75.”

“Veel houders van hotels of B&B’s werken met boekingswebsites zoals booking.com waarbij lang van te voren de informatie over toeristenbelasting moet worden doorgegeven. Hotelhouders en B&B’s in de gemeente Wijchen hebben op grond van de brief van Munitax van 15 december de tarieven doorgegeven aan hun boekingswebsites. Door de foutieve informatie uit deze brief van Munitax blijkt nu dat er te weinig toeristenbelasting is geheven,” licht Marlien Joosse, namens de fractie van het CDA Wijchen, toe.
Joosse: “Navraag door hotelhouders bij Munitax wees uit dat de hotels en B&B’s wel het juiste bedrag aan toeristenbelasting moeten afdragen. Munitax brengt de te weinig betaalde toeristenbelasting in rekening. Dit roept bij ons de volgende vragen op :

1. Is het college bekend met de foutieve informatie in de brief van Munitax (d.d. 15 december 2018) waarin een te laag tarief voor toeristenbelasting stond opgenomen en heeft het college Munitax hier op aan gesproken?
2. Is het college van mening dat Munitax deze fout via een brief van 20 maart 2019 alsnog had moeten corrigeren?
3. Om welk bedrag gaat het hier eigenlijk dat de gemeente Wijchen mis zou zijn gelopen als niet € 0,75 p.p.p.n. maar € 0,70 p.p.p.n. aan zou zijn gehouden zoals in de brief van Munitax vermeld stond?
4. Vindt het college dat de extra administratieve last die dit met zich meebrengt voor hotelhouders en B&B’s in de juiste verhouding staat tot de inkomsten die dit voor de gemeente oplevert (€ 0,05 per persoon per nacht)?
5. Ziet het college mogelijkheden om de hotelhouders en B&B’s in verband met deze fout van Munitax tegemoet te komen?