Jaarrekening gemeente Wijchen geeft positief resultaat van 3,3 miljoen euro

De gemeente Wijchen sluit haar jaarrekening af met een positief saldo van 3,3 miljoen euro. Het resultaat is daarmee 1,2 miljoen euro hoger dan geraamd, wat neerkomt op ongeveer 1% van de begroting. Dat blijkt uit de Jaarrekening 2018.

Van het financiële overschot wordt 1,2 miljoen euro doorgeschoven naar 2019 voor lopende zaken. De overige 2,1 miljoen euro wordt toegevoegd aan de algemene reserve. “Het overschot op de begroting is vooral het gevolg van de verkoop van overbodig vastgoed en groenstroken, van vrijval van niet benodigde reserves en van extra leges opbrengsten. Net als in heel veel andere gemeenten zien we ook in Wijchen een tekort op de jeugdzorg. Voor 2018 is dat tekort nog grotendeels gecompenseerd door een eenmalige bijdrage van het rijk voor de jeugdzorgtekorten in 2016-2017”, licht wethouder Geert Gerrits van financiën toe.

De wethouder is tevreden over het positieve resultaat over 2018. “We zijn erin geslaagd om onze financieel gezonde koers voort te zetten en ons voorzieningenniveau is op peil gebleven of waar mogelijk verbeterd. We hebben enkele mooie projecten in gang gezet of afgerond. Zo is de parkeergarage bij het NS-station afgerond en zijn de renovatie van het kasteel en de bouw van MFA Batenburg in voorbereiding. Ook met de projecten ‘Hart van Zuid’ en ‘Tussen Kasteel en Wijchens Meer’ zijn we samen met onze inwoners verder aan de slag gegaan.”

Gerrits wijst op het belang van het reserveren van geld voor de toekomst. “Die financiële ruimte is hard nodig om de tekorten op de jeugdzorg op korte termijn af te kunnen dekken. We ontvangen voor deze taken gewoon te weinig geld van het rijk. Hetzelfde geld voor de bijstandsuitkeringen. Dit betekent dat we ook de komende jaren uit onze reserves moeten putten. Bovendien verwachten we dat onze inkomsten uit bijvoorbeeld bouwgrond en Bijsterhuizen verder zullen teruglopen. Door het positieve resultaat over 2018 kunnen we geld toevoegen aan de algemene reserve, en houden we toch ruimte om te kunnen blijven investeren in onze samenleving”, aldus Gerrits.

De gemeenteraad van Wijchen behandelt de Jaarrekening 2018 op donderdag 4 juli.

Reacties