Geen verder onderzoek naar bouw sporthal Arcus Wijchen

Foto: Archief BW

De gemeenteraad van Wijchen ziet af van verder onderzoek naar de gang van zaken rond de bouw van de sporthal Arcus in Wijchen. Hierbij zijn tussen 2006 en 2017 geen grote misstanden of grove nalatigheden voorgekomen. Dat blijkt uit een vooronderzoek dat de gemeenteraad heeft laten uitvoeren. Het onderzoeksverslag is vandaag openbaar gemaakt.

Het vooronderzoek vond plaats om na te gaan of een raadsenquête naar de gang van zaken nodig is. Omdat in dit vooronderzoek nagenoeg alle vragen zijn beantwoord, heeft de gemeenteraad besloten geen verder onderzoek te doen.

Onderzoeksvragen
Het vooronderzoek is uitgevoerd door een extern bureau. Dat heeft allerlei documenten bestudeerd en een aantal betrokkenen geïnterviewd. De voorbereidingsfase en de invloed van bezuinigingen op de kwaliteit van het gebouw waren onderwerp van onderzoek. Ook de relatie met de omwonenden is onder de loep genomen. Verder kwamen de juridische en financiele aspecten aan bod. Tot slot is gekeken naar het samenspel tussen gemeenteraad, college van B&W en de gemeentelijke organisatie.

Geen raadsenquête
De meeste vragen van een eventuele enquête zijn in het vooronderzoek beantwoord. Er bestaan wel (vermoedens van) tekortkomingen in de voorbereiding van de Arcus. Maar er zijn geen aanwijzingen dat zich hierbij grote misstanden of grove nalatigheden hebben voorgedaan. Volgens de gemeenteraad zijn de overblijvende vragen niet ernstig genoeg om de extra kosten van een raadsenquête te rechtvaardigheden. Bovendien heeft de gemeente lering getrokken uit dit project en al een aantal verbeteracties in gang gezet.

Reacties