Gemeente Wijchen gaf voorlichting over problematisch schulden

HetWerkt!Wijchen
Foto: Dick Vogelzang

Van de Nederlandse huishoudens heeft 1 op de 5 gezinnen problematische schulden. 1 op de 5! Dat is 20% van de Nederlandse bevolking! Dat is nogal wat. Gelukkig heeft dit maatschappelijke thema nu een landelijke campagne, genaamd  “Kom uit je schuld”.

Ook leeft dit onderwerp bij HetWerkt!Wijchen. Afgelopen januari was dit een belangrijk onderdeel van haar themaweek “Werk! In Uitvoering”. Ze zijn er trots op dat wij dit onderwerp op de agenda bij de gemeente Wijchen hebben gekregen. Ook komen de problematische schulden minimaal 2x per jaar aan bod tijdens HetWerkt!Café. Zo ook dinsdag 29 oktober.

“Om iedere keer een andere invulling te geven aan het onderwerp hebben we deze keer Petra van Gils uitgenodigd van de gemeente Wijchen. Petra is Consulent Schuldhulpverlening en gaat in gesprek met cliënten die schulden hebben en een deel van haar tijd besteed zij aan preventie. Petra kwam ons vertellen wat de gemeente Wijchen doet aan preventie en vroegsignalering van schulden,” licht Iris Stevens toe.

De presentatie begon met een indrukwekkend filmpje over een Wijchense dame die diep in de schulden, en daarmee grote ellende, heeft gezeten. Haar naam is Mirjam en zij is schuldenambassadeur in onze gemeente. Via deze link is het filmpje te bekijken.

Vroegsignalering, voorlichting en preventie zijn erg belangrijk. Gemeente Wijchen heeft dan ook veelvuldig contact met verschillende andere maatschappelijke instanties zoals bijvoorbeeld het Sociaal Wijkteam, Vluchtelingenwerk en ambulante begeleiders. Helaas meldt ondanks alles echter maar een topje van de ijsberg zich bij de gemeente voor financiële hulp. Dit heeft vooral te maken met schaamte en mensen proberen eerst zelf uit de problemen te komen.

Petra gaf aan dat hoe eerder mensen met achterstanden of kleine schulden naar de gemeente komen, hoe makkelijker het vaak op te lossen is. Juist om die doelgroep vroegtijdig te helpen voorkomt heel veel stress en grote(re) schulden. Immers, mensen met grote financiële problemen dragen heel veel zorgen met zich mee en hun zelfvertrouwen daalt flink. Ze staan vaak in de overlevingsmodus en worden in beslag genomen door korte termijn problemen. Hierdoor bedenken ze korte termijn oplossingen die op lange termijn vaak niet de beste oplossing blijken te zijn.

Theoretisch gezien kennen wij dus allemaal mensen met (grote) schulden, vaak weten wij dit echter niet omdat de meeste mensen er dus niet openlijk voor uit durven te komen. Petra gaf een paar signalen die kúnnen duiden op problemen. Denk bijvoorbeeld aan een lege koelkast, veel ongeopende post, weinig deelname aan sociale activiteiten of de gordijnen veel dicht hebben. Mocht jij dit in je omgeving opmerken probeer dan hierover in gesprek te gaan met die persoon.

Voor hulp of meer informatie
Elke maandag- tot en met donderdagochtend van 9.00 tot 12.30 is er in het Huis van de Gemeente een financieel inloopuur. Een afspraak maken is hiervoor niet nodig.

Wijchense promotiefilmpjes over schulden en schuldhulpverlening:

Foto door Dick Vogelzang

Reacties