Goedbezochte themabijeenkomst over Duurzame energieopwekking in onze regio

Foto: Dick Vogelzang

Op woensdagavond 27 november had de PvdA, samen met Groen Links, in de raadszaal van het Kasteel
een themabijeenkomst georganiseerd met als doel om aanwezigen te informeren over de toekomst van zonneparken en windmolens in onze regio.

Belangrijk waren ook de ecologische en sociaal economische aspecten van projecten gericht op duurzame
energieopwekking. Het aantal zonneparken en windmolens zal in de komende jaren fors toenemen. Die ontwikkeling is gewenst, biedt kansen, maar baart ook zorgen. Er zijn initiatieven om windmolens in Beuningen en Wijchen te plaatsen en in Nijmegen staan er inmiddels een aantal. Ook zijn er in de regio al diverse zonneparken gerealiseerd en/of zijn er vergaande plannen. Dit hoort allemaal bij de landelijke energiestrategie en elke gemeente heeft een eigen stip op de horizon gezet, bijvoorbeeld Wijchen wil energieneutraal zijn in 2040.

Tony Peters-Duits, voorzitter PvdA Beuningen, verwelkomde de gasten en stelde Nico Arts (beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling bij de gemeente Beuningen) voor als gespreksleider. Daarna was het woord aan voorzitter van PvdA Wijchen, Frans Dolmans. Deze noemde het belang van de bijeenkomst: we moeten af van de fossiele brandstof, maar de huidige alternatieven hebben impact op onze samenleving. Gekeken moet worden hoe dit in te passen is in onze omgeving, waarbij zaken als visuele hinder, diverse ecologische aspecten en de financiële gevolgen genoemd werden.
De PvdA had enkele sprekers uitgenodigd, die betrokken zijn bij coöperaties die in de omgeving bezig zijn met windmolens en zonneparken. De sprekers waren Pim de Ridder, directeur van “Windpower Nijmegen-Betuwe” en Jaap Schoenmaker, bestuurslid van ECL. De derde spreker kwam later de avond na de korte pauze: Frans Bruning, Statenlid van Gelderland voor Groen Links.

Pim de Ridder vertelde dat “Windpower Nijmegen-Betuwe” nu ongeveer 1600 leden heeft. Die leden delen de ‘groene’ energie en zijn daardoor niet meer afhankelijk van een energiebedrijf. Ze dragen dus bij een de Nijmeegse energietransitie. Pim vertelde hoe de start van dit project ging en wat er bereikt was. Maar hij wil verder en vertelde nog een en ander over het beleid van “Burgers Geven Energie”.

Jaap Schoenmaker van ECL, Energiecoöperatie Leur e.o., gaf een samenvatting met wat er sinds de oprichting
zo’n 5 jaar geleden bereikt is en wat de plannen zijn. Deze coöperatie telt ongeveer 130 leden. Het initiatief van ECL lag bij Ton Baaijens van de Hagert. De eerste zonneweide van ECL voorziet woonzorgboerderij de Hagert van alle elektriciteit. De coöperatie wordt alleen gefinancierd door leden: deelnemers kunnen zonnedelen kopen.

Na de Hagert, is ook het dak van ‘t Mozaïek voorzien van zonnepanelen. Het derde project van ECL, het zonnedak op de Arcus, heeft ruim 3 ton gekost. De energie-opbrengst van dit dak is 20% hoger dan verwacht, dus voor de leden levert dit een hoger rendement. ECL is gestart met een vierde project “TWZ” (Twee Wijchense Zonnedaken), waardoor begin 2020 de daken van ’t Achterom en de Suikerberg voorzien zullen worden van zonnepanelen.
Zie voor meer info de website www.energiecooperatieleur.nl/twee-wijchense-zonnedaken-twz.

De boodschap van Jaap was vooral dat samen doen meer brengt dan alleen. Middels financiële ondersteuning
van ECL (burgerparticipatie bij de zonneweide en -daken) krijgen zij jaarlijks 5 tot 7,5% rendement. De installatie verdient zich dus in 7 jaar tijd terug en de looptijd van het project is 16 jaar na die tijd wordt de installatie overgedragen aan de eigenaar van het gebouw.

Frans Bruning, Statenlid van Gelderland voor Groen Links, onderstreepte het belang van afstappen van fossiele
brandstof en tevens het belang van zoeken naar nieuwe duurzame alternatieve vormen van energie opwekken
via onder andere zon, wind of water. Het klimaatakkoord noopt gemeenten tot het maken van plannen, geeft hen
zelf ruimte om op regionaal niveau invulling te geven aan energietransitie om daarmee de doelstelling van Parijs
te behalen.
Belangrijke rol daarin wordt gevormd door de Regionale Energiestrategie (RES). In de RES werken overheden
met maatschappelijke partners, netbeheerders, het bedrijfsleven en waar mogelijk bewoners regionaal gedragen
keuzes uit.

Onder leiding van Nico Arts was er nog gelegenheid tot het stellen van vragen. Wat vooral naar voren kwam,
was dat er nog (te) weinig gedaan werd aan opslag voor de energie. Dit moet echt op de agenda om snel te kunnen realiseren. De uiteindelijke doelstelling is dat onze omgeving over 21 jaar energieneutraal zal zijn.
Afsluitend bedankte Tony Peters-Duits de sprekers middels een fles wijn en was er gelegenheid tot informeel
napraten in de foyer van het kasteel tijdens een drankje.

Tekst en foto’s door Dick Vogelzang. Bekijk HIER nog meer foto’s.