Verbouwing Molenhuis in Wijchen van start

Foto: Gemeente Wijchen

Met de sleuteloverdracht door de gemeente aan sociaal-maatschappelijke woononderneming De Huischmeesters, zijn de woningen voor jongeren in Het Molenhuis in Wijchen een stap dichterbij gekomen. De vergunning is verleend voor de verbouwing van het lege kantoorpand aan de Bronckhorstlaan tot woonruimte voor circa 20 jongeren uit Wijchen.

Een geschikte woning vinden valt niet mee voor veel jonge Wijchenaren. De gemeente ziet dat graag anders, en heeft dit tot een speerpunt in het woonbeleid gemaakt. De verbouwing van het Molenhuis is een van de initiatieven om de kansen voor jongeren te vergroten.

Aantrekkelijke appartementen
De Huischmeesters neemt het interieur van het Molenhuis de komende maanden grondig onder handen. Er worden 17 appartementen gerealiseerd voor maximaal 20 jongeren. Naar verwachting kunnen de jongeren het Molenhuis in de loop van het eerste kwartaal van 2020 betrekken.

Maatschappelijke betrokkenheid
De Huischmeesters biedt actieve begeleiding aan de bewoners. Een beheerder is meerdere keren in de week – ook in het weekend – aanwezig om de bewoners te spreken en een vinger aan de pols te houden. Daarnaast verbindt De Huischmeesters de nieuwe bewoners met de mensen uit de buurt. Marc Ketelaar van De Huischmeesters: β€œDe jongeren leveren minimaal twee uur per maand een maatschappelijke bijdrage. Dat is per persoon niet zoveel, maar als we een ploegje van deze jongeren maken, dan kunnen we mensen uit de buurt heel goed helpen. We nodigen ouderen daarom ook van harte uit om zich bij De Huischmeesters te melden, wanneer ze hand- en spandiensten nodig hebben.”

Werving jongeren
Hoewel er al veel reacties zijn ontvangen, kan aanmelden nog steeds. De Huischmeesters wijst na een zorgvuldig selectieproces de woonruimte toe. Het gaat om jongeren tussen de 18 en de 23 jaar oud, die een binding hebben met Wijchen (door wonen of werk) en zelfstandig kunnen wonen. Ook moeten ze het leuk vinden om minimaal twee uur per maand een maatschappelijke bijdrage te leveren. Meer informatie is te vinden op www.dehuischmeesters.nl.

Op de foto van links naar rechts: wethouder Geert Gerrits, wethouder Nick Derks, Ronald Hanssen en Marc Ketelaar van De Huischmeesters.

Reacties