Warmtewinning uit Wijchens meer

Foto:

De gemeente Wijchen wil in de komende maanden onderzoeken of het haalbaar is om het Wijchens Meer te gebruiken als toekomstige warmtebron voor de verwarming van woningen.

 

Gedeputeerde Jan van der Meer van de provincie Gelderland, heemraad Mathieu Gremmen namens Waterschap Rivierenland en Ronald Leushuis van woningcorporatie Talis brachten een werkbezoek aan Wijchen. De aanleiding voor het gesprek was een eerste verkenning van de gemeente Wijchen naar de mogelijkheden voor warmtewinning uit het Wijchens Meer. Of deze vorm van warmtewinning ook echt een reële mogelijkheid is, wordt de komende maanden onderzocht. Afhankelijk van de uitkomsten, zal het college met voorstellen voor de gemeenteraad komen.

De mogelijkheden van warmtewinning

Het klinkt even slim als eenvoudig: benut de warmte van het water voor de verwarming van een of meerdere woonwijken in de directe omgeving. Het Wijchens Meer heeft een centrale ligging en zou hierdoor een toekomstige energiebron kunnen zijn voor bijvoorbeeld Wijchen-Zuid. Ook de Vormerse Plas en Loonse Waard zijn wellicht geschikt voor warmtewinning. Warmtewinning uit oppervlaktewater kan aantrekkelijk zijn in een waterrijke omgeving, zoals het Land van Maas en Waal.

Voordelen

Warmtewinning uit oppervlaktewater kan een gunstig effect hebben op de kwaliteit van de leefomgeving. Door daling van de temperatuur zorgt het water op hete dagen voor extra verkoeling. Koeler water is bovendien gunstig voor de waterkwaliteit, waardoor bijvoorbeeld blauwalg minder kans maakt. Ten opzichte van andere oplossingen heeft deze vorm van warmtewinning een relatief beperkte impact op de omgeving. Bovendien zal er minder noodzaak zijn voor inzet van andere bronnen, zoals biomassa, zonne- en windenergie. Wethouder van Wonen Geert Gerrits: “Naast het realiseren van extra huizen, is de energietransitie in Wijchen een grote opgave die alle inwoners raakt. Ik vind dat we in onze gemeente moeten zoeken naar oplossingen die het wonen en leven beter maken voor zoveel mogelijk mensen. Warmtewinning uit het Wijchens Meer is misschien een slimme oplossing, die het zeker verdient om verder bekeken te worden. Voor Wijchen-Zuid, als Wijk van de Toekomst, kan dit een heel goede stap zijn.”

Bron: Gemeente Wijchen

Reacties