In september besluit draagvlakonderzoek fusie

Foto:

In september neemt de gemeenteraad het besluit of er een draagvlakonderzoek komt naar een fusie met de gemeente Druten. Volgens wethouder Paul Loermans moet er gekozen worden voor een toekomst met een sterke zelfbewuste gemeente. ‘Een gemeente die aan de regiotafels invloed heeft en op kan komen voor onze manier van wonen en leven. Een gemeente die zelfstandige keuzes kan maken. Een gemeente met een landelijk karakter waar het goed wonen is en met sociale samenhang.’

Loermans was een aantal jaren geleden nog tegen een fusie. ‘Maar de wereld om ons heen verandert. Wie had een paar jaar geleden van de regionale energietransitie gehoord, om maar eens een voorbeeld te noemen. We zien de laatste jaren een tendens waarbij de rijksoverheid meer taken bij de gemeente legt en bijna altijd voor minder geld. Ook zien we dat de provincie niet meer met individuele gemeenten afspraken maakt maar met de regio. En dan gaat het over te bouwen huizen of te ontwikkelen bedrijventerreinen.’

Wethouder Paul Loermans

Lange termijn

Volgens Loermans zal op de lange termijn een gemeente Land van Maas en Waal nodig zijn om mee te kunnen praten in de regio. ‘We hebben nu de kans om samen met Druten zo een gemeente te vormen. Ja, ook ik heb moeten wennen aan dit idee. Ik snap dat de burgers in Wijchen dit ook moeten doen. Maar als we onze sfeer van leven waarderen en willen behouden, is het nodig dat we sterker staan. Zodat we zelf bepalen wat voor huizen we bouwen en voor wie of waar we windmolens neerzetten als die er moeten komen. Ik heb het dus niet over de problemen van een of twee jaar, maar over vooruitkijken op de lange termijn.’

Onderzoeksbureau

De gemeenten Wijchen en Druten werken al intensief samen. Twee jaar geleden bundelden de ambtenaren hun krachten: sindsdien vormen zij samen één werkorganisatie. Als het aan de burgemeester en wethouders ligt, wordt nu ook de volgende stap gezet: een samenvoeging van de beide gemeenten. De gemeenteraad besluit uiteindelijk over dit onderwerp. Op 7 juli lieten de raadsleden zich uitgebreid informeren tijdens een bijeenkomst met de gemeenteraad van Druten. In september bepalen de raadsleden of zij een draagvlakonderzoek willen laten uitvoeren onder inwoners en andere betrokkenen. Mede op basis van de uitkomsten van een eventueel onderzoek besluiten zij of een samenvoeging van Wijchen en Druten wenselijk is.

De enquête voor het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Een groot aantal inwoners uit alle dorpskernen ontvangt per brief een uitnodiging om de enquête in te vullen. Zij worden ‘uitgekozen’ via een aselecte steekproef. Daarnaast zijn er inwonersbijeenkomsten op verschillende plekken, verspreid in de gemeente.

 

Reacties