Bezwaren vve en bewoners Wighenerhorst afgewezen

Foto: Google Maps

De bezwaren van de vereniging van eigenaren (vve) en enkele bewoners van Bungalowpark Wighenerhorst tegen een dwangsom zijn ongegrond verklaard. De vve en enkele bewoners tekenden bezwaar aan omdat op het park geen permanente bewoning wordt toegestaan.

Kaartgegevens Google

De commissie voor bezwaarschriften concludeert dat op de percelen waarop de recreatiewoningen staan de bestemming ‘recreatie’ rust. Dat betekent dat het niet is toegestaan om een recreatiewoning te gebruiken voor permanente bewoning. Daarmee wordt bedoeld dat de woning als hoofdverblijf wordt gebruikt en er geen hoofdverblijf ergens anders is.

Gedoogbeschikking

De gemeente constateerde eerder dat 43 van de 109 woningen op het park worden gebruikt voor permanente bewoning en sommeerde de bewoners in oktober 2019 om binnen een half jaar de woning te verlaten op straffe van een boete van 2000 euro per maand tot een maximum van 10.000 euro. Op 19 maart van dit jaar besloot het college de termijn in verband met bijzondere omstandigheden (coronacrisis ) te verlengen tot 19 september. Alleen mensen die ooit een gedoogbeschikking hebben gekregen om er te mogen blijven wonen, mogen op het park blijven wonen.

Enkele bewoners en de vve tekenden bezwaar aan tegen de dwangsom, maar de commissie adviseert de bezwaren ongegrond te verklaren. Zij kunnen nog wel beroep aantekenen.

Reacties