Gemeente Wijchen komt ondernemers tegemoet

Foto: Capri23auto via Pixabay

In de maanden november en december start de gemeente Wijchen met het actief benaderen van ondernemers die in de coronacrisis al langer gebruikmaken van inkomstenondersteuning. Door 2 maanden eerder actie te ondernemen heeft de gemeente voor 2021 beter zicht op de omvang en de type problemen die de doelgroep ondervindt.

Voor kleine ondernemingen en zzp’ers is landelijk de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’ (TOZO) in het leven geroepen. Met deze regeling die door gemeenten wordt uitgevoerd, kunnen ondernemers een uitkering aanvragen voor levensonderhoud en (beperkt) bedrijfskapitaal. Bij de eerste ronde deden circa 500 ondernemers in Wijchen een beroep op de regeling . Bij de tweede ronde meldden zich circa 100 ondernemers. In totaal zijn er binnen de gemeente Wijchen ongeveer 3000 inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel.

TOZO-3

Onlangs is de regeling voor de tweede keer verlengd. Vanaf 1 januari 2021 is het vanuit TOZO-3 de bedoeling om ondernemers te ondersteunen om zich voor te bereiden op eventuele nieuwe mogelijkheden. Nick Derks, wethouder Economische zaken: “We willen heel graag de leefbaarheid en het aantal ondernemers op peil houden. Veel ondernemers zijn flink in de problemen gekomen door het aanscherpen van de maatregelen. Om de financiële druk te verlichten helpen wij waar het mogelijk is.”

Wethouder Nick Derks. Foto: Gemeente Wijchen/Henk Hulshof fotografie

Schuldsanering

De te bieden dienstverlening kan zeer divers zijn De groep die eerder gebruik heeft gemaakt van de regeling heeft aangegeven in aanmerking te komen voor extra ondersteuning. De gemeente Wijchen start de dienstverlening met een intake en een globaal levensvatbaarheidsonderzoek van de onderneming. Op basis daarvan wordt een ondernemer ondersteund bij een eventuele aanpassing van zijn bedrijfsplan, schuldsanering of heroriëntatie op de arbeidsmarkt. Omscholing kan ook een onderdeel zijn. De diverse vormen van dienstverlening kunnen ook te tegelijkertijd noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld schuldsanering, coaching en omscholing. Voor deze dienstverlening maakt de gemeente Wijchen gebruik van externe specialistische bedrijven.

Begroting

Volgens Derks zijn er nu 80 tot 100 bedrijven die in aanmerking komen voor de regeling. “In eerste instantie gaat het om circa 25 bedrijven waarmee wij actief contact opnemen.” Over de financiering zegt Derks: “Wij lossen dit binnen de begroting op; er is geen apart budget voor.”

Ondernemers die vragen hebben kunnen informatie vragen bij het ondernemersloket van de gemeente: [email protected]

Reacties