Gemeenten maken werk van circulaire economie

Foto: Gerd Altmann via Pixaby

De gemeenten en ondernemersorganisaties in de Regio Arnhem Nijmegen willen het bedrijfsleven in de regio bewustmaken van het belang om te investeren in kennis en kunde om circulair te kunnen werken. Daarom is vandaag, woensdag 2 december, het manifest ‘Maak werk van de circulaire economie’ vastgesteld.

Het manifest is een aansporing voor het bedrijfsleven om zich voor te bereiden op de circulaire economie waarbij duurzaam geproduceerde, hernieuwbare en algemeen beschikbare grondstoffen worden ingezet.

Grondstoffen

Wereldwijd worden er meer grondstoffen gebruikt dan de aarde aankan. Dit heeft een sterk negatief effect op het klimaat en milieu. Een overgang naar een circulaire economie is daarom noodzakelijk. Regio Arnhem Nijmegen (waar Wijchen toe behoort) en de provincie Gelderland hebben grote ambities om deze overgang snel te realiseren.

Grond-, weg- en waterbouw

Bij de overgang liggen volgens de regiogemeenten kansen voor innovatie en duurzame economische groei. In de Woondeal Regio Arnhem-Arnhem is bijvoorbeeld opgenomen dat bij nieuwe plannen partijen zich inspannen om minimaal 25 procent circulair te laten ontwikkelen. Voor de grond-, weg- en waterbouw is door de regionale gemeenten en provincie de ambitie uitgesproken dat zij zoveel mogelijk circulair willen aanbesteden bij dergelijke werken.

 

Reacties