Energiepartijen noodgedwongen toch samen verder

Foto: Free-Photos via Pixabay

Pure Energie en Energiecoöperatie Leur e.o. gaan toch samen verder bij de ontwikkeling van zonnepark Bankhoef. Twee weken geleden werd de onderlinge samenwerking nog beëindigd omdat de partijen het niet eens konden worden over de zeggenschap over het zonnepark.

Pure Energie gaf na de breuk aan dat het bereid was om zelfstandig verder te gaan. Dit bleek na onderzoek van de gemeente juridisch niet mogelijk. Wethouder Titus Burgers heeft daarover diverse gesprekken met de partijen gevoerd.

Brief

Deze week ontving de gemeente een brief waarin beide partijen verklaren om op basis van de oorspronkelijke samenwerkingsafspraken de samenwerking weer op te pakken. Omdat de samenwerkingsafspraken niet zijn veranderd, kan de gemeente voor nu medewerking verlenen aan deze hernieuwde samenwerking. Pure Energie en Energiecoöperatie Leur e.o. kunnen dus doorgaan met de verdere ontwikkeling van zonnepark Bankhoef.

25 hectare

Afgelopen september gaf het college van burgemeester en wethouders groen licht voor het gezamenlijke initiatief. Het zonnepark komt parallel aan de snelweg A50 nabij Leur. In eerste opzet gaat het volgens de initiatiefnemers om 25 hectare waarvan de beschikbare oppervlakte minimaal 25 procent niet bebouwd wordt met zonnepanelen, maar gebruikt voor landschappelijke inpassing en ecologische verbeteringen.

Hoewel de samenwerking tussen beide partijen nu weer is opgepakt, vermelden de websites van de organisaties nog niets daarover. ECL vermeldt als laatste nieuws nog steeds dat Pure Energie de samenwerking heeft beëindigd.

 

Reacties