Wijchen krijgt geld voor verkeersmaatregelen

Foto: Archief wijchen.nieuws.nl

Gemeente Wijchen krijgt geld van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het veiliger maken van gevaarlijke kruisingen, fietspaden, wegen en rotondes. In totaal komt tot en met volgend jaar 165 miljoen euro vrij van het ministerie voor maatregelen in bijna 190 gemeenten, alle provincies en 2 waterschappen, schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer.

Overheden konden tot september bij het ministerie een aanvraag doen voor de aanpak van onveilige verkeerssituaties. Om het geld te krijgen, moeten de overheden ook zelf eenzelfde bedrag investeren in de aanpassing. Voor de komende 10 jaar heeft het kabinet een half miljard euro gereserveerd om gevaarlijke situaties te verbeteren.

Fietspaden

Het gaat onder meer om de aanleg van verkeersdrempels, wegversmallingen, veilige bermen en vrij liggende fietspaden. Ook kunnen hiermee fietspaden worden verbreed en van kruispunten rotondes worden gemaakt. Dertig gemeenten kregen geld om veilige schoolzones in te richten. Het is de bedoeling dat ongeveer twee derde van de maatregelen binnen een jaar wordt uitgevoerd.

Rijksverdubbelaar

Van Nieuwenhuizen vindt dat er heel goede plannen zijn ingediend. “Wij zetten de rijksverdubbelaar in. Op die manier kunnen de mensen bij de lokale en regionale overheden nu snel aan de slag om die gevaarlijke kruising of dat te smalle fietspad onder handen te nemen. Dit gaat echt een verschil maken en zorgen voor minder ongevallen op die wegen en fietspaden.”

Bron © Nieuws.nl/ANP/Tweede Kamer. 

Reacties