ACHTERGROND: 1500 woningen in 10 jaar in Wijchen

Foto: Huurlingsedam

In de gemeente Wijchen zijn er in de afgelopen 5 jaar 573 woningen bijgekomen. De meeste in kern Wijchen, namelijk 466; in de overige kernen zijn dat er 117. In nagenoeg alle kernen zijn op dit moment woningbouwplannen in voorbereiding, inclusief kleine particuliere initiatieven.

Regio Arnhem Nijmegen zit bij de top 3 van de locaties in Nederland die met een groot woningtekort kampen. Volgens wethouder Geert Gerrits van Wonen is het aanpakken van de woningnood een regionale opgave waarin elke gemeente een eigen verantwoordelijkheid heeft. In de gemeente komen er in 10 jaar tijd er zo’n 1500 woningen bij, als onderdeel van de woondeal die de regio en de provincie Gelderland in maart sloten met de overheid.

Kleinere woningen

In Wijchen zijn onlangs twee extra locaties voor woningbouw toegevoegd: fase 3 van de Huurlingsedam en Wijchen-West.

Wethouder Geert Gerrits. Foto: Gemeente Wijchen

Wethouder Gerrits: “Met de bouw van 150 woningen extra in Huurlingsedam zet Wijchen een eerste stap. Maar er is meer nodig. Daarom werken we als gemeente ook aan andere plannen, zoals Wijchen-West.” Volgens Gerrits ligt bij de woningbouw in Wijchen de nadruk op de kleinere woningen. “Er zijn te veel grote eengezinswoningen, dat wil zeggen woningen met drie slaapkamers.”

Bouwprojecten in Wijchen zijn onder meer Tussen Kasteel en Wijchens Meer, het Kraanvogelterrein (aan de noordzijde van het NS-station) en Wijchen-Zuid. Het is volgens Gerrits wel de bedoeling dat er naast nieuwbouw ook gelijktijdig wordt geïnvesteerd in bestaande wijken.

Kleine kernen

De kleine kernen leveren ook een bijdrage aan de woningbouwopgave voor de gemeente Wijchen. Hierbij is volgens de ‘Woonvisie 2025 Thuis in Wijchen’ het versterken van leefbaarheid, identiteit en vitaliteit leidend. Dat betekent dat de omvang van plannen moet passen bij de schaal van de kern en zoveel mogelijk moet aansluiten bij de werkelijke behoefte. Vandaar dat de gemeente juist in de kleine kernen ruimte biedt aan lokale initiatieven zoals CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) en KPI (kleinschalige particuliere initiatieven). In enkele gevallen is er ruimte voor iets grotere ontwikkelingen, zoals Kerkenweide in Bergharen.

Volgens de huidige plannen worden in de kleine kernen in de komende 5 jaar circa 150 woningen aan het totaal toegevoegd. Die 150 woningen bestaan uit circa 50 woningen in CPO’s, circa 35 woningen KPI en circa 65 woningen in overige, grotere plannen. Bij een aantal van deze woningbouwplannen zijn woningcorporaties betrokken.

Voor de komende periode van 5 jaar betreft het in de kleine kernen voornamelijk nieuwbouw, maar ook plannen gericht op woningsplitsing en transformatie van bestaande panden. Een klein aantal plannen heeft betrekking op functieverandering en sloop van voormalige agrarische bebouwing.

Overzicht

In de afgelopen 5 jaar (periode 2014-2019) zijn er in de kernen (netto) bijgekomen:

  • Balgoij             12
  • Batenburg       3
  • Bergharen       -1
  • Hernen            41
  • Leur                2
  • Niftrik             5
  • Alverna           55
  • Wijchen          466

Zie ook:
150 woningen erbij in Huurlingsedam

Reacties