1000 woningbezitters wonen in sociale huurwoning

Foto: Nattanan Kanchanaprat/Pixabay

Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt het niet kunnen dat mensen die twee of meer woningen in eigendom hebben zelf in een sociaal huurhuis wonen. NRC Handelsblad toonde deze week aan dat het om meer dan 1000 gevallen gaat. Niet in Wijchen, maar wel in Nijmegen.

De krant vroeg gegevens op bij het Kadaster, waarna de (anonieme) gegevens boven water kwamen. Het gaat om 1055 corporatiewoningen die worden bewoond door eigenaren van meerdere koophuizen, 3344 in totaal. Sociale huurders met 1 koopwoning bleven buiten beschouwing om de cijfers niet te laten vervuilen door recente kopers die nog niet verhuisd zijn. In Nijmegen gaat het om 15 corporatiebewoners met in totaal 49 huizen in bezit.

Vijf huurders van woningen Woningcorporatie Talis, die ook woningen verhuurd in Wijchen, hebben volgens de publicatie 19 woningen in hun bezit.

Verontwaardiging

Het blijkt in de praktijk gezien de privacywetgeving lastig om aan dergelijke situaties een einde te maken. In enkele gevallen kwam de rechter eraan te pas en wat opvalt in de voorbeelden die de krant noemt is dat dan geen schuldbewuste huurders aan het woord komen, maar verontwaardigde bewoners die menen volledig in hun recht te staan omdat ze – soms al tientallen jaren – netjes de huur betalen.

In de gemeente Súdwest-Fryslân huurt een inwoner een sociale huurwoning met in zijn of haar bezit 59 koophuizen. Noch de gemeente noch de corporatie weten om wie het gaat. Ze gaan zich wel beraden over vervolgstappen. En er zijn ook Kamervragen in aantocht.

 

Reacties

Cookieinstellingen