Studie Wijchens Meer en Vormerse plas als energiebron

Wijchens Meer
Foto: CIZO Communicatie

Het Wijchens Meer en de Vormerse plas dienen misschien in de toekomst als warmtebron voor woningen. De gemeente start een onderzoek naar de mogelijkheden voor thermische energie uit oppervlaktewater (TEO).

Elke gemeente moet in 2050 voldoen aan de doelstellingen uit het Nationaal Klimaatakkoord. Nieuwbouwwoningen krijgen sinds juli 2018 geen aansluiting meer op het aardgasnet. Daarom moet naar andere energiebronnen worden gezocht zoals zon, wind en ook water.

Wethouder Geert Gerrits van Ruimtelijke Ordening: “Wijchen heeft best veel wateren, zoals het Wijchens Meer en de Vormerse plas. Tegelijk zijn er veel bouwplannen in voorbereiding en die huizen moeten straks wel verwarmd worden.” Reden voor het college om de kansen van aquathermie (water als energiebron) te onderzoeken. De gemeente kijkt eerst naar de gebiedsontwikkelingen in Wijchen-West en Tussen Kasteel en Wijchens Meer. Deze liggen namelijk in de buurt van water.

“Het zou mooi zijn als het duurzaam verwarmen met plaatselijk aanwezig oppervlaktewater een geschikte oplossing blijkt te zijn. Een oplossing die ook minder invloed heeft op de buitenruimte dan bijvoorbeeld een luchtpomp aan de gevel van elke woning. Natuurlijk zijn er nog heel veel vragen te beantwoorden en moeten we nog veel stappen zetten. Deze kans is zeker een onderzoek waard”, zegt Gerrits.

Warmtenet

Op sommige plaatsen in Gelderland wordt al water als energiebron gebruikt. Dit gaat altijd samen met de aanleg van een warmtenet en er is een warmtebedrijf nodig. Een warmtenet, ook wel bekend als stadsverwarming, is een netwerk van leidingen onder de grond waar warm water doorheen stroomt. Dat warme water verwarmt huizen en gebouwen. Naast het onderzoek naar TEO wordt in Wijchen onderzocht of de aanleg van een warmtenet haalbaar is zonder extra kosten voor de inwoners.

Een belangrijk onderdeel van het onderzoek in Wijchen is in kaart brengen van de rol die de gemeente kan en wil spelen en welke risico’s er zijn. Daarbij is ook de provincie Gelderland betrokken. De resultaten deelt de gemeente voor de zomer met de gemeenteraad.

Vormerse plas. Foto: CIZO Communicatie

Wijchens Meer

Het Wijchens Meer is een oude rivierarm die circa 3000 jaar geleden van de hoofdarm van de Maas werd afgesneden. Het is een restant van het zogenaamde Wijchens Maasje. Wijchen is als dorpskern ook aan deze Maasarm ontstaan. Door uitbreiding van de bebouwing van Wijchen is de rivierarm in de bebouwde kom komen te liggen. Het Wijchens Meer staat al op de historische Kuijper-kaart uit 1868. Het meer is 26,7 hectare groot.

Vormerse plas

De Vormerse plas is ontstaan door de zandwinning voor de aanleg van de A326 en de A73, evenals de Wezelse plas en de plassen van de Berendonck en Groene Heuvels. De plassen en de terreinen er omheen werden na de afronding van de zandwinning ingericht met een nieuwe functie. De Vormerse plas kreeg een natuurfunctie. De Vormerse plas, ook wel bekend als het Grindgat, is in eigendom van de gemeente Wijchen en is 10 hectare groot.

Zie ook:
Gemeentelijke zonneweides lucratief voor Wijchen

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties