Wijchen draagt steentje bij aan klimaatakkoord

Foto: Seagul/Pixabay

Wijchen gaat een bijdrage leveren aan het Nationaal Klimaatakkoord. Althans als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt. Die bijdrage bestaat uit bijna 30 hectare aan zonneparken verdeeld over de gemeente.

Het college gaf deze week zijn akkoord op RES 1.0. Dat staat voor Regionale Energie Strategie waarin elke energieregio zijn eigen keuzes beschrijft voor opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur. Zo heeft ook Regio Arnhem Nijmegen een RES om een bijdrage te leveren aan het Nationaal Klimaatakkoord.

De gemeente Wijchen draagt bij met bijna 30 hectare aan zonneparken verdeeld over de gemeente. Verder komen er 3 windturbines bij Bijsterhuizen. Deze zonneparken en windturbines leveren energie voor het jaarlijkse stroomverbruik van ongeveer 15.000 woningen. Dat zijn bijna alle woningen in de gemeente.

Titus Burgers Wijchen
Foto: wijchen.nieuws.nl

‘Trots’

Titus Burgers, wethouder duurzaamheid: “Ik ben trots op de Wijchense bijdrage aan de Regionale Energie Strategie. In ons bod zit een goede verdeling tussen zonne-en windenergie. We nemen als gemeente sinds 2019 deel aan de Regionale Energiestrategie Arnhem-Nijmegen. In de RES gaat het vooral over bouwen van windturbines en zonneparken tot 2030. We zijn nu dus op het punt dat we als college akkoord zijn met de bijdrage vanuit onze gemeente aan die RES.”

Het college is akkoord met het definitieve bod RES 1.0, maar uiteindelijk beslist de gemeenteraad hierover. De planning is dat de gemeenteraad van Wijchen eind april dit definitieve bod vaststelt.

RES

De Regionale Energie Strategie Arnhem Nijmegen is gemaakt samen met onder andere energiecoöperaties, boerenorganisaties en milieuorganisaties. In dit eerste bod van de regio staat dat de 16 gemeenten in de regio zich gaan inspannen om 1,62 terawattuur groene stroom op te wekken door zonnepanelen op grote (bedrijfs)daken, zonnevelden en windparken.

Eén terawattuur elektriciteit opwekken kan met 69 windturbines (met een vermogen van 6,5 MW), met 1052 hectare zonneveld of met 308.000 woningen met zonnepanelen. De ambitie voor heel Nederland is 35 TWh aan duurzame elektriciteitsopwekking in 2030.

Zie ook:
College Wijchen wil windmolenpark bij Bijsterhuizen

 

 

Reacties