In Wijchen geen proef met toegangstest

Foto: Ministerie van WVS

Het kabinet start met pilots om de werking van toegangstesten in de praktijk uit te proberen. In Wijchen zijn geen testevenementen gepland.

Doel van de proeven is om te zien hoe met de inzet van testbewijzen een bijdrage geleverd kan worden aan het eerder en ruimer openen van sectoren. Het gaat om pilots in onder meer dierentuinen, musea en sport. Het kabinet werkt hiervoor samen met betrokken sectoren, veiligheidsregio’s en gemeenten. De pilots starten deze maand en vinden verspreid over Nederland plaats.

Nijmegen

Het gaat in de pilots om niet-vergunning plichtige activiteiten, op maximaal 3 aaneengesloten dagen in de maand april met een beperkt aantal bezoekers. Bij de selectie van de pilots is onder meer rekening gehouden met regionale spreiding, sectorale spreiding, behoefte van de sector, nabijheid van een testlocatie en onderscheid tussen grote en kleine bedrijven of instellingen.

In Gelderland staan 29 evenementen gepland. In Wijchen staat niets op het programma. In Nijmegen is op zaterdag 24 april een test als Jack’s Casino opengaat voor 350 bezoekers. In poppodium Doornroosje vinden op zondag 25, maandag 26 en dinsdag 27 april voorstellingen plaats voor iedere keer 137 bezoekers.

Sneltest

Bezoekers moeten van tevoren een sneltest doen bij een teststraat van Stichting Open Nederland en krijgen toegang als ze een negatief testbewijs kunnen laten zien, bijvoorbeeld in de CoronaCheck-app. Met de gemeenten is nauw overleg over de uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid van de pilots. Als deze succesvol zijn, kan daarna een goede start worden gemaakt met testbewijzen op grote schaal.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport): “We zijn ervan overtuigd dat we met toegangstesten voorzichtig en verantwoord activiteiten eerder open kunnen stellen, dan eerder het geval zou kunnen zijn, zodat de samenleving weer stap voor stap kan heropenen.”

Hier is een overzicht van evenementen met testbewijs in april te vinden.

Reacties