Plan voor vier woningen aan Oud Woeziksestraat

Foto: Manfred Richter/Pixabay

Aan de Oud Woeziksestraat 5-7 in Wijchen komen 4 woningen. De initiatiefnemer van dit KPI (kleinschalige particuliere initiatief) heeft toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

Op de locatie is een melkveehouderij gevestigd. De plek heeft agrarische bestemming; die wordt omgezet naar wonen waarbij de bedrijfswoningen reguliere woningen worden en er 2 bouwkavels voor de bouw van 2 vrijstaande woningen aan worden toegevoegd.

Foto: Google Maps

Al in augustus 2019 werd een principeverzoek ingediend dat door het college werd gehonoreerd. De indiener heeft inmiddels allerlei onderzoeken laten uitvoeren waarmee de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van het plan is aangetoond. Het plan voorziet in de sloop van alle agrarische bebouwing op het perceel; door het omzetting van de bestemming wordt voorkomen dat een voormalig agrarisch bedrijf leeg blijft staan.

Tegen het ontwerpbestemmingsplan kunnen nog bezwaren worden ingediend.

Reacties