Nederland in actie voor de bij tijdens nationale telling

Foto: CIZO Communicatie

De Nationale Bijentelling staat weer voor de deur. Komend weekeind, zaterdag 17 en zondag 18 april, wordt Nederland gevraagd om massaal een half uur bijen te tellen in de tuin of op het balkon. Het is de vierde keer op rij dat de jaarlijkse bijenteling wordt gehouden.

Jong en oud kan zo bijdragen aan onderzoek naar onze bijen en helpen deze bedreigde diergroep te beschermen. Aan het aantal voorinschrijvingen te zien, kan de telling weer op veel deelnemers rekenen. Tellen is dit jaar bovendien gemakkelijker gemaakt en kan direct in de tuin via smartphone of tablet.

Het wisselende weer van de afgelopen tijd maakt deze editie van de Nationale Bijentelling extra interessant. Al vrij vroeg in het jaar had Nederland een paar warme voorjaarsdagen, de eerste hommels waren toen al te zien. Vrij snel daarna daalde de temperatuur flink, tot winters niveau. Wat zijn de effecten van deze hevige temperatuurwisselingen op het aantal bijen die we nu buiten zien?

Bijenonderzoek

Om te zien wat de tendens is in de toe- en afname van de diverse soorten wordt Nederland de komende dagen opgeroepen om weer mee te tellen. “De lat voor het aantal tellers ligt hoog dit jaar, vorig jaar deed een recordaantal van 10.000 mensen mee”, aldus Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur en bijenexpert bij Naturalis.

“Het feit dat iedereen door corona min of meer gekluisterd zat aan de eigen tuin gaf de telling een duw in de rug. Ik verwacht dit jaar vergelijkbare aantallen. Ook omdat de natuur aan populariteit wint.”

Waarom tellen?

De helft van de bijna 360 bijensoorten in Nederland is bedreigd. Ook voor mensen heeft dit grote gevolgen. 80 procent van de eetbare gewassen is namelijk afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. Biesmeijer: “Hoe vaker we de telling herhalen, hoe beter we de resultaten kunnen vergelijken. Het geeft vooral inzicht in trends. Na een jaar of 5 kunnen we de weersinvloeden gaan uitsluiten. De gegevens helpen ons om een beleid te vormen waarmee we de bij beter kunnen beschermen.”

De Nationale Bijentelling is een goed moment om Nederlanders te wijzen op het belang van de bij en voor het delen van tips om zelf de bij te helpen. Zo kun je door het plaatsen van een bijenhotel in je tuin bijvoorbeeld nestgelegenheid creëren. Met het planten van bijvriendelijke bloemen en planten kun je zelf zorgen voor meer voedsel voor de bij.

Waarom in april?

De Nationale Bijentelling vindt ieder jaar medio april plaats. Door steeds in dezelfde periode van het jaar te tellen kunnen onderzoekers de resultaten goed met elkaar vergelijken en trends signaleren. Ook is in deze periode van het jaar het aantal soorten dat te zien is overzichtelijk voor de niet-experts op het gebied van bijen.

Meedoen is eenvoudig, ook voor wie weinig of geen kennis van bijen heeft. Op National Bijentelling  is het telformulier en een bijengidsje met duidelijke afbeeldingen te vinden. Daarmee kan iedereen de zestien verschillende soorten wilde bijen, hommels en zweefvliegen herkennen. Tellen kan dit jaar ook direct in de tuin met een smartphone of tablet. Voor wie nóg meer tips en uitleg wil: tijdens een speciale uitzending van Naturalis Live is er veel verteld over bijen en de Nationale Bijentelling.

De Nationale Bijentelling is een gezamenlijk project van NaturalisNatuur & Milieu, IVN Natuureducatie en LandschappenNL. De Nationale Bijentelling wordt georganiseerd in samenwerking met EIS Kenniscentrum Insecten en Waarneming.nl.

 

 

Reacties

Cookieinstellingen