College wil geen windmolens langs A50

Foto: Pixabay

Het college van burgemeester en wethouders wil niet meewerken aan een windpark langs de A50. Het plan van de Vereniging Windpark Wijchen A50 en coöperatie Energie Samen is in strijd met de ruimtelijke ordening voor dat gebied.

“Het plan is op meerdere punten in strijd met de Gedragscode Windenergie van de gemeente”, geeft Titus Burgers, wethouder Duurzaamheid, aan. “In de Gedragscode hebben we opgenomen dat de maximale tiphoogte 150 meter mag zijn. Dus een hoogte van 250 meter kan niet. Maar nog veel belangrijker is dat omwonenden en belanghebbenden niet meteen vanaf de planvorming betrokken zijn.”

250 meter

Eind vorig jaar vroegen de initiatiefnemers aan de gemeente Wijchen of zij mee wil werken aan hun plannen voor een windpark. De initiatiefnemers willen 5 windmolens neerzetten met een hoogte van 250 meter. Ter vergelijking: het gebouw FiftyTwoDegrees is 86 meter hoog en de Sint Stevenskerk in Nijmegen 71 meter. Het gebied dat de indieners van het plan voor ogen hebben, is langs de westkant van de A50. Ter hoogte van de spoorlijn tussen Nijmegen en ’s-Hertogenbosch.

Foto: Google Maps

Batenburg

De waarden van natuur- en cultuurhistorie staan het maken van een windpark op die plek langs de A50 volgens Burgers in de weg. Het gebied waar de windmolens zouden moeten komen, is een open agrarische landschap met een hoge landschappelijke kwaliteit. Ook liggen er relatief veel woonbestemmingen. Daarnaast doen windmolens van die hoogte en op die plek afbreuk aan de beschermde dorps-/stadsgezichten van Ravenstein en Batenburg, zo meent het college.

De nadelige effecten op de natuur- en cultuurhistorie wegen voor het college zwaarder dan het belang van het opwekken van duurzame energie. Titus Burgers: “De regio onderstreept dit nog eens. In de Regionale Energie Strategie is het gebied tussen Niftrik en Hernen om die redenen ook niet meegenomen als verkennings- en zoekgebied voor windmolens.”

Besluit

Het uiteindelijke besluit neemt de gemeenteraad. Het college van Wijchen adviseert de gemeenteraad om verzoek tot medewerking af te wijzen. De gemeenteraad vergadert hierover op 20 mei en neemt een week later een besluit.

Reacties