D66 en PvdA: zorg over kwaliteit onderwijs Kans & Kleur

Foto: Kans & Kleur

De raadsfracties van D66 en PvdA  willen weten wat de perikelen bij onderwijsorganisatie Kans & Kleur voor gevolgen heeft voor de kwaliteit van het onderwijs in Wijchen. Tevens hebben zij er moeite mee als geld voor het bestrijden van onderwijsachterstanden door de coronacrisis wordt gebruikt om tekorten af te dekken, zoals de voorzitter van de raad van toezicht in de media heeft gezegd.

Kans & Kleur is verantwoordelijk voor het verzorgen van het onderwijs op alle basisscholen in de gemeente Wijchen. Daaronder vallen scholen in de plaatsen Alverna, Batenburg, Balgoij, Bergharen, Hernen, Niftrik en Wijchen, in totaal 15 scholen.

De scholen van onderwijsorganisatie Kans & Kleur. Foto: Google Maps

Zwaar weer

Volgens Kees van Galen (D66) en Peter Gatzen (PvdA) zit Kans & Kleur in zwaar weer door een bestuurscrisis, waaraan de aanpak van grote tekorten ten grondslag ligt. Zij hebben vooral vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de gevolgen en vinden dat de problemen nu dermate groot zijn dat de raad hierover geïnformeerd dient te worden.

Kans & Kleur heeft aangegeven een formatieoverschot van 49 fte (60 leerkrachten op een totaal van 380) te hebben. “We hebben het dan dus over een tekort van circa 3,5 miljoen euro op jaarbasis”, aldus de vragenstellers.

Onderhoud

“Gaat dit tekort nog steeds niet ten koste van het noodzakelijke onderhoud van de gebouwen, waarvoor de gemeente de middelen aan Kans & Kleur heeft overgedragen, en is dit voor de gemeente als toezichthouder duidelijk waar te nemen in financiële rapportages?”, zeggen Van Galen en Gatzen.

Ook vinden zij het vreemd dat in het verleden klassen uitvielen door uitval van leerkrachten terwijl er een groot overzicht aan leerkrachten is.

Onderwijsachterstand

Vanuit de rijksoverheid worden gelden ter beschikking gesteld om onderwijsachterstanden die door de coronacrisis zijn ontstaan te bestrijden. Vindt het college het rechtmatig als die gelden (2,2 miljoen) worden ingezet om tekorten af te dekken, zoals de voorzitter van de raad van toezicht volgens de Gelderlander van plan is?, vragen de indieners zich af.

Zij hebben eveneens twijfels of het college de toezichthoudende rol op het openbaar onderwijs in het geval van Kans & Kleur voldoende heeft geborgd en uitoefent.

Reacties