CDA wil nieuw onderzoek naar parkeren in centrum

Het Europaplein in het centrum van Wijchen
Foto: Google Maps

Het CDA in Wijchen wil dat er een nieuw, onafhankelijk onderzoek komt naar de verwachte parkeerbehoefte in de nabijheid van het bouwproject Tussen Kasteel en Wijchen (TKWM). De fractie wil ook weten wat het college van burgemeester en wethouders vindt van het idee om bij de parkeergarage onder het Europaplein een tweede laag aan te brengen om meer parkeerplaatsen te realiseren.

Aanleiding voor de vragen is de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: die besliste eind juni dat de gemeente een deel van het bestemmingsplan voor TKWM opnieuw moet maken. Punt van bezwaar was met name het terugbrengen van het aantal parkeerplaatsen in het centrum. De Raad van State is met de bezwaarmakers van opvatting dat niet is gewaarborgd dat in het gebied voldoende parkeergelegenheid behouden blijft voor de in de buurt gelegen bedrijven en woningen.

CDA Wijchen
CDA-gemeenteraadslid Björn Derksen. Foto: CDA Wijchen

Centrumondernemers

“Het CDA heeft al langer zijn zorgen geuit op het punt van voldoende parkeerplaatsen in het plan en hier meerdere raadsvoorstellen toe ingediend”, zegt CDA-fractievoorzitter Björn Derksen. “Waaronder een nagenoeg raadsbreed aangenomen motie op 28 maart 2019 om in beginsel evenveel parkeerplaatsen terug te brengen in het plangebied dan dat er nu zijn. Eveneens hebben centrumondernemers actie gevoerd tegen het verdwijnen van 169 parkeerplaatsen rondom het Europaplein. In die zin zijn de zorgen van de centrumondernemers en het CDA nu bevestigd door de Raad van State”, aldus Derksen.

De zorgen van de centrumondernemers en het CDA zijn bevestigd door de uitspraak van de Raad van State

Het CDA wil weten welke stappen het college gaat nemen om aan de bezwaren van de Raad van State tegemoet te komen en of het parkeerbeleidsplan voor het oostelijk deel van de het centrum van Wijchen wordt heroverwogen.

Kasteel

“Tijdens de rondleiding in het in verbouwing zijnde kasteel werd ons te kennen gegeven dat straks circa 300 bezoekers gelijktijdig aanwezig kunnen zijn in het verbouwde kasteel. De verbouwing van het kasteel is een prachtig project. Daardoor ook met aanzuigende werking van publiek dat deels ook met de auto naar Wijchen zal komen.” Derksen vraagt zich af op welke wijze het college hier rekening mee houdt.

Derksen: “Wij willen weten In hoeverre het college bereid is een nieuw, onafhankelijk parkeeronderzoek naar de verwachte parkeerbehoefte in de directe nabijheid van het plangebied uit te laten voeren en wat het vindt van het idee om het parkeerprobleem op te lossen door een tweede laag in de nieuw te realiseren parkeergarage onder het Europaplein aan te brengen in plaats van één laag.”

Zie ook:
Raad van State: deel TKWM bestemmingsplan opnieuw

 

 

 

Reacties

Cookieinstellingen