PvdA wil Amerikaanse rivierkreeft bestrijden

De Amerikaanse rode rivierkreeft
Foto: Barbarar808/Pixabay

De PvdA Wijchen wil dat de gemeente samen met terreinbeheerders als Staatsbosbeheer en Landgoed Heerlijkheid Leur, natuurorganisaties en sportvisserijverenigingen de rode rivier- en marmerkreeften gaat bestrijden om de flora en fauna te beschermen.

Exotische diersoorten als Amerikaanse rivierkreeften maken een snelle opmars in Nederland, zegt PvdA-raadslid Peter Gatzen. “Naar verwachting zitten er vandaag de dag honderden tot duizenden rode Amerikaanse rivierkreeften en marmerkreeften in de wateren van de gemeente Wijchen. Dit is een vorm van biodiversiteit die we niet wenselijk achten, omdat het de biodiversiteit juist aantast.”

Wijchense poelen

Het bestrijden van invasieve exoten is haast niet meer mogelijk. De kreeftsoorten hebben geen natuurlijke vijanden en de populatie neemt daardoor extreem toe. Beheersen is mogelijk, het probleem volledig oplossen niet.

PvdA-raadslid Peter Gatzen. Foto: PvdA Wijchen

Zowel natuurorganisaties als sportvissers maken zich volgens Gatzen zorgen over de ontwikkeling van deze exoten. Alhoewel de belangen verschillend zijn. “Natuurorganisaties zouden de populaties op verschillende plaatsen willen beheersen op locaties waar unieke flora en fauna dreigen te verdwijnen, zoals bijvoorbeeld de Hatertse Vennen en een tweetal poelen in Wijchen met de laatste kamsalamanders. Sportvissers maken zich ook zorgen over de ontwikkeling van flora en fauna maar ook voor de sportvisserij an sich.”

Waterschap

Als voorbeeld van actie door een gemeente noemt Gatzen gemeente Ede waar in samenwerking met het waterschap een project is gestart om de rode rivierkreeft te beheersen door minimaal 80 procent weg te vangen.

De PvdA wil weten of het college van burgemeester en wethouders in Wijchen bekend is met het probleem en of er al eens onderzoek naar is gedaan. Ook wil de fractie weten of er regionaal of provinciaal initiatieven zijn om de krachten op dit vlak te bundelen.

“Is het college bereid om met waterschap, terreinbeheerders, natuurorganisaties en sportvisserijverenigingen in overleg te gaan over de gewenste aanpak in Wijchen?”, vraagt Gatzen zich af.


Feiten Amerikaanse rivierkreeft
  • De rode rivierkreeft is een kreeft uit de zuidoostelijke Verenigde Staten en Mexico, die leeft in zoet water. Een andere Amerikaanse rivierkreeft is de marmerkreeft.
  • Sinds 2016 staat de Amerikaanse rivierkreeft op de lijst van invasieve exoten. Dat betekent dat EU-lidstaten verplicht zijn maatregelen te nemen om te voorkomen dat er te veel dieren bij komen.
  • Rivierkreeften zitten vooral in stil of langzaam stromend water zoals sloten en grachten. De kreeft is een alleseter en eet zowel waterdiertjes en waterplanten. Door zijn eet- en graafgedrag veroorzaakt de kreeft niet alleen schade aan de oevers van sloten, maar tast hij ook de waterkwaliteit aan.
  • De Amerikaanse rivierkreeft is niet alleen een plaag, maar in veel landen ook een delicatesse.
  • In 1985 werd de rode rivierkreeft voor het eerst waargenomen in de Nederlandse wateren.

Reacties